Jak se žilo za císaře pána

Olga Szymanská 1 2013 Kultura česky

Souborný název výstavního cyklu Monarchie vrcholí třemi výstavami v Nové budově Národního muzea i s velmi bohatým doprovodným programem.

Monarchie - Jak se žilo za císaře pána (přední sály v přízemí)

zahrnuje například tmavomodré sametové šaty Jejího Veličenstva cisařovny Alžběty, zvané Sissi, uniformu a generálský plášť Františka Josefa I., kapesník se stopami krve Františka Ferdinanda d´Este ze sarajevského atentátu, největší diamantový šperk v ČR-náhrdelní Naděždy Kramářové, vycházkovou hůl Jana Nerudy. I mnohé další unikátní a vzácné předměty, například telefonní seznam, pokladnička Sboru pro postavení Národního divadla, první rakouské poštovní známky z roku 1850 - umožňují nahlédnout do atmosféry ě. poloviny 19. a počátku 20. století, kdy téměř sedmdesát let vlády císaře Františka Josefa I. bylo dobou společenských proměn. Kdy se postupující modernizace dotkla celé společnosti všech odvětví a kdy kolem rakousko-uherské monarchie vznikla řada mýtů a legend. Nahlédáme jí do období bez předsudků a zažitých klišé a poznáváme, jak se skutečně žilo. A to nejen na bohatém královském dvoře, ale i ve městě či na vesnici. Vidíme zde i předměty každodenní potřeby obyvatel, například známky, peníze, telefon, dobovou toaletu a mnohé další.

Dětský svět za císaře pána (místnosti ve druhém patře)

Přibližuje život dětí v době rakousko-uherské monarchie. Konkrétně období narození a péče o dítě, dětskou literaturu, vzdělávání na školách, hry a hračky dětí v době vlády císaře Františka Josefa I. Nemoci, dětskou práci a rodinné problémy jako nedílné součásti dětského života. Přibližuje dětsví v rodině šlechtice, měšťana, sedláka, dělníka. Návštěvník si může vyzkoušet řadu her a činností typických pro 2. polovinu 19. století, může se nechat vtáhnout do atmosféry dětské monarchie a vyzkoušet si dobové hračky: laternu magicu, házení kroužků. Zahrát si loutkové divadlo, relaxovat u projekce Karafiátových broučků. Či si vyzkoušet namáhavou dětskou práci - zkrátka může se bavit celá rodina.

Člověk ve fotografii (foyer přízemí)

Přináší tajemství nejstarší daguerrotypie ze sbírek Národního muzea - prostřednictvím dobových fotografií z každodenního života v různých podobách a situacích, a to již od konce 19. století. Kdy se fotografie rozšířila do všech vrstev společnosti a kdy portrétní fotografie jednotlivců i skupin, zachycování sportovních výkonů, divadelních představení či staveb začalo dokumentovat dobovou atmosféru této doby. Počátky tohoto fenoménu zastupuje na výstavě unikátní daguerrotypie neznámého muže s exotickými rysy (již ze 40. let 19. století), jehož totožnost mohou pomoci vyřešit i návštěvníci. Všichni zájemci mohou toto pátrání sledovat nebo se do něj zapojit na portálu Muzeum 3000. Stejně tak se součásti této výstavy může stát i vaše rodinná fotografie: stačí naskenovanou rodinnou foto z období 1848 - 1918 (ve formátu jpg) nahrát prostřednictvím formuláře na web. stránkách cyklu Monarchie (sekce Moje Monarchie). Vybrané snímky se stanou součástí výstavy, kde budou pravidelně obměňovány.

Multimediální průvodce výstavami pro návštěvníky Nové budovy Národního muzea: pro mobilní zařízení, které provází novými výstavami a doplňuje je unikátními informacemi a herní aplikací, navíc i doplněné humornými obrázky výtvarnice Lucie Seifertové.

50-procentní sleva na další výstavu: návštěvníci výstavního cyklu Monarchie při zakoupení vstupenky získají padesáti procentní slevu na vstupném na další 1-jednu výstavu tohoto cyklu nebo deseti procentní slevu na vybrané produkty v muzejních prodejnách a kavárnách, včetně nové kavárny Muzeum v Nové budově NM.

více na www.monarchie.cz.

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012