Martinů Strings Prague zahrají ve Španělské synagoze a na turné ve Švédsku

Maf 1 2013 MČK česky

Tento nový smyčcový ansámbl vznikl vloni v Praze pod vedením Jaroslava Šonského, čestného člena MČK, držitele ocenění Gratias Agit.

 

Dvanáctičlenný smyčcový soubor navazuje na tradici české smyčcové kultury, která se vždy vyznačovala, kromě tradiční muzikality, také zpěvností a slovanským zvukem. Martinů Strings Prague tvoří vynikající hráči mladší střední generace se zkušenostmi získanými jak na sólové dráze, tak v nejlepších českých orchestrech či komorních uskupeních. Zakladatelem a uměleckým vedoucím souboru je houslista Jaroslav Šonský, zkušený sólový i komorní hráč a hudební manažer. Vzorem pro Martinů Strings Prague se stal Český komorní orchestr založený legendárním dirigentem Václavem Talichem a jeho nástupcem Josefem Vlachem. Životní pouť Josefa Vlacha, známého ve Švédsku svým Vlachovým kvartetem, se zakončila právě ve švédském Norrköpingu, kde působí i Jaroslav Šonský. A zde (po úvodním pražském koncertě ve Španělské synagoze) pokračuje první švédské turné Martinů Strings Prague. Dalšími městy, kde tento soubor zahraje, jsou Linköping, a Stockholm. Všechny koncerty se uskuteční ve dnech blízkých 27. lednu, který se celosvětově připomíná jako Den památky holocaustu.

 

V Norrköpingu, kde turné začíná, je koncert Martinů Strings Prague součástí třídenního kulturního programu, přístupného nejširší veřejnosti. V jeho rámci se uskuteční kromě dalších akcí a tohoto slavnostního koncertu ještě filmové projekce dokumentárních snímků Miloše Zvěřiny, které vznikly s využitím dětských kreseb z Terezína a hudby Hanse Krásy aj.. Dále proběhne výstava těchto unikátních zachovaných dětských kreseb (v kopiích) zapůjčená Ministerstvem zahraničí ČR. To vše v péči Jaroslava Šonského, který takto pokračuje ve svých bohatých aktivitách ve prospěch české kultury ve Švédsku. Na radnici v Norrköpingu pak proběhne setkání všech účastníků projektu s představiteli města a dalšími významnými osobnostmi. Na organizaci se za město podílí také paní Jiřina Klevstigh, další Češka, která zde žije a v současnosti zastává funkci místostarostky stodvacetitisícového Norrköpingu.

 

Město Norrköping se svou unikátní industriální zónou, proměněnou v kulturní centrum, je českým divákům známé také z našeho dokumentu České kořeny ve Švédsku, v němž vystupuje zde rovněž žijící česká historička Blanka Karlsson, Jaroslav Šonský i paní Jiřina Klevstigh.

 

Jsme rádi, že Mezinárodní český klub mohl přispět k uskutečnění tohoto zajímavého projektu rozmanitou podporou z „domácího“, pražského zázemí.

 

Na fotografii je paní Jiřina Klevstigh s Jaroslavem Šonským

(z natáčení dokumentu České kořeny ve Švédsku)

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012