Slovo šéfredaktorky - 28. říjen...

10 2002 Slovo redakce česky
obálka čísla


Mandelinka bramborová
to je americkej brouk,
kdyby na něj hajný přišel,
dal by si ho za klobouk.
Díky straně a čest práci -
brzy budou z nás žebráci.
Strana ví, co má nám dáti
- cenu jedna k padesáti.

Tak to byla písnička, kterou jsem na přání paní učitelky "děti, kdo znáte nějakou písničku" zazpívala v první třídě. A hned byl průšvih. Bylo to koncem padesátých let po měnové reformě, kdy lidem za padesát korun byla dána koruna jedna. A to druhý den po zapřisahání se prezidenta Zápotockého, že k žádné měnové reformě nedojde. Politici lhali vždycky a lžou i nadále.

Avšak ani moje mladší sestra se nedala zahanbit:
Okolo Suče žebrák se vleče,
šaty roztrhaný do bot mu teče.
(Oblíbená to píseň Vissarionoviče Stalina, ale s trošku jiným textem.)

Tak jsme si jako děti rodičů "provokatérů" zadělali na špatný kádrový posudek. No, neměl to lehké ani můj synek Marek, který nastoupil do školy už v době "perestrojky", kdy se mohlo mluvit a zpívat leccos. Jenže, zazpíval dvanáctislokovou baladu o divokém koni Zebradanovi, plnou dramatických zvratů, kterou po mém příkladu doprovázel gesty. Například při "když objevil se cizinec a nastal velký shon, on podivně byl ustrojen a nám byl pro posměch, my mysleli že zelenáč to který z města zběhí..." uměl Marek napodobit podivně ustrojeného zelenáče tak dobře, že všichni okolo řvali smíchy. Ne však "souška" učitelka. Vychována komunismem a k nenávisti proti všemu západnímu včetně kovbojů, zvedla prst a pravila: "Děti, slyšely jste už někdy takhle ošklivou písničku?" Můj šestiletý Mareček, který se do této chvíle domníval, že umí HEZKOU písničku, měl slzy na krajíčku. Doma se mi naštěstí svěřil a já jsem mu jemně vysvětlila, že nikoli písnička je na vině, ale paní učitelka je divná...

Proč to píši? Dává mi to souvislost se všemi lživými prohlášeními, jakým bylo například komunistické tvrzení, že 28. říjen je svátek ZNÁRODNĚNÍ. Může vůbec někdo, chápat, že když komunisté ukradli lidem majetky, udělali z toho SVÁTEK?

A tak prosím, lidé, vzpomeňte si a uvědomte si, že svátek 28. října pochází od velké snahy T. G. Masaryka, jeho druhů a přátel o první samostatný československý stát, který byl prohlášen 28. října 1918. A přestože bylo plno problémů, tento mladičký stát prosperoval nad míru dobře až do té chvíle, kdy jej zničili němečtí fašisté a poté, po skončení války, v této destrukci pokračovali komunisté. Jak bude pokračovat dál, záleží i na Vás...

Eva Střížovská

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012