Z amerického fondu pro československou pomoc (AFCR)

9 2002 Aktuality česky
obálka čísla

AFCR sděluje, že věnuje ze svých vlastních finančních prostředků částku USD 50.000 České republice jako okamžitou pomoc pro zmírnění následků nedávných povodní a USD 10.000 Slovenské republice pro stejný účel.

Dále AFCR spolu s Radou vzájemnosti Čechů a Slováků a Společností pro vědy a umění, New York a ve spolupráci s Americkými listy, prosí ty, kteří by chtěli přispět na tuto pomoc, aby vystavili své šeky na "American Fund for Czechoslovak Relief, Inc." s označením "Flood relief" a poslali je na adresu AFCR. Dary jsou osvobozeny od daní. Celková částka, kterou naše sbírka vynese, bude zaslána na zmírnění škod povodněmi bez jakýchkoli srážek na naše administrativní výdaje. V tomto ohledu AFCR úzce spolupracuje se známou českou humanitární nadací "Člověk v tísni -- People in Need", Kavčí hory, 140 70 Praha 4.

Vojtěch Jeřábek

prezident

American Fund for Czechoslovak Relief, Inc.

Suite 701

1776 Broadway

New York, NY 10019

Telephone: 212 265-1919

Fax: 212 765-3867

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012