Jižní Čechy -- krajina a lidé

6-7 2001 Kultura česky
obálka čísla

    Kdo by odolal takovému pozvání? Jižní Čechy nás vábí výstavou v pražském Lobkovickém paláci. Jedna z nejrozsáhlejších a nejvýznamnějších národopisných oblastí naší republiky je zde připomenuta čtyřmi základními jihočeskými regiony. Blata představují oblast rozvinuté české kultury s výrazným vlivem selského stavu, s četnými doklady tradičního bydlení, vyšívaného oděvu a sakrálních staveb. Prácheňsko a Táborsko dokládají vazbu na kulturu měst a vlivy pokročilých středních Čech. A Doudlebsko při jižní hranici naší republiky zachycuje prolínání kultur se sousedním Rakouskem a Německem. Přitom v každé z těchto oblastí je jiná mentalita obyvatel. Historické doklady se váží především k 19. století. Výstava ve Velkém sále Lobkovického paláce do 9. září představuje na čtyři sta předmětů -- krojů, nábytku, keramiky, různých řemeslných výrobků a dokladů zvykosloví.


(k)

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012