Zátopa století a Tyršův dům

9 2002 Aktuality česky
obálka čísla

Nekontrolovatelný vodní živel se přehnal vltavskou kaskádou a postihl ničivě velkou část české země. Nevyhnul se ani Tyršovu domu a mnoha dalším sokolským objektům v postižených oblastech. Odborníci sice dlouho varovali představitele Prahy, ale teprve primátor Němec vzal toto varování vážně a dal připravit protipovodňové stěny na ochranu historického jádra Starého Města a Josefova. Na protější břeh Vltavy se již nedostalo, tak jako na další nízkopoložené části, a tak došlo k zaplavení celé Kampy a okolními ulicemi i areálu Tyršova domu.

Stav nebezpečí vyhlášený v Jihočeském kraji 10. srpna t. r. nevěstil pro hlavní město nic dobrého. Se vzrůstajícími obavami jsme sledovali jak Vltava, napájená všemi rozvodněnými přítoky z pravé i levé strany, neustále mohutní, rozlévá se a ničí vše, co jí stojí v cestě. Do toho zaznívalo kvílení sirén civilní obrany, policie, hasičů, sanitek a následné výzvy k opuštění ohrožených městských částí: na horním okraji Radotína, Lahovic, části Chuchle a Modřan, v centru historické části Malé Strany, Starého Města, nejníže položených čtvrtí Karlína, Holešovic, Libně, Troje, Suchdola aj. Záplavová vlna vnikla i do pražského metra, zničila čistírnu odpadních vod v Troji. Neúprosně pokračovala na Mělník, Litoměřice, Terezín, Ústí nad Labem, Děčín, aby přes Hřensko, vodami Labe ohrozila i východní Německo. Naši bezmoc násobila i noční tma a vytrvalý déšť.

Dlouhé hodiny jsme s hrůzou a v jistém údivu sledovali, jak nás milovaná řeka zrazuje a ničí pýchu všech Sokolů -- Tyršův dům. Konečně 14. srpna se stoupání hladiny počalo zastavovat a dovolovalo první rekapitulaci škod. Zatopena byla všechna nádvoří a hřiště Tyršova domu. Nosticovo divadlo nebylo nad Čertovkou, ale spíše v Čertovce, v přízemí zalito až po strop. V kasárnách reprezentačních místností Michnova paláce a Tyršova muzea bylo více cm vody. Tlak vody prolomil dveře a vnikl i do tělocvičny. První pohled byl více než skličující: parkety nasáklé vodou vytvářely jakési nafouklé obliny do metrové výše. Novou tréninkovou podlahu se podařilo v noci před kulminací demontovat a zachránit. Jedna z menších tělocvičen rovněž zatopena, celé podzemí Tyršova domu plné vody a bahna. Co nevniklo okny a dveřmi, to vytlačila do těchto prostor kanalizace. Bazén včetně technologie -- těsně před dokončením rekonstrukce -- byl naplněn podstatně dříve, rozhodně ne vodou ku plavání. Do investičního oddělení se voda dostala podlahou, ta zbobtnalá zvrátila stoly s počítači. Zatopena byla i kotelna, trafostanice a hostel. Celý areál se ocitl v prvých dnech bez elektřiny, bez telefonického spojení a počítačové techniky.

Po kulminaci živlu se dostavil pokles a v pátek 16. srpna mohli pracovníci a činovníci uvažovat o postupu likvidace škod. Ředitel TD br. Lomecký a místostarosta ČOS br. Bernard organizovali záchranné práce. Splachovalo se slavnostní nádvoří, vynášel se nábytek, čistidla, třídila či sušila dokumentace, započalo odstraňování mokrých omítek v poškozených objektech. Proběhlo jednání se starostou městské čtvrti Prahy 1. V pondělí 19. srpna se konala porada vedoucích činovníků ČOS k vyhodnocení zprávy o škodách na sokolském majetku ve všech postižených krajích. Koncipován první dopis župám s instrukcemi, jak dále postupovat.

"Diskutovali jsme o tom, co a jak zařídit, aby jednoty při obnově svého majetku nejen cítily naši účast, ale byly si jisté naší podporou," sděloval starosta ČOS br. Ing. Pleskač. "Vzpomínali jsme také na postižené moravské a některé východočeské jednoty, které byly v podobném postavení v roce 1997. Jsem přesvědčen, že dnešní ČOS může a musí vytvořit lepší podmínky pro likvidaci škod v jednotách. Tehdy postižení Moravané a Východočeši prokázali nevídanou houževnatost, odolnost, pracovitost a věrnost Sokolu. Dokázali vše obnovit a na jejich sokolovny je radost pohledět. Věřím, že podobné příběhy začnou psát sestry a bratři v dnešních postižených jednotách. A také s určitostí vím, že vyhrajeme. Věřím v sokolské bratrství, vzájemnou pomoc a solidaritu. Náš Sokol ve své dlouhé historii mnohé překonal a vyšel z podobných událostí vítězně. A tak věřím, že vyhrajeme i dnes."

Dle časopisu Sokol č. 7-8/2002,
Vladimír Kašák

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012