Indiánská knížka

Martina Fialková 11 2012 Knihy česky

Rodolfo Ferreira Frič / Alberto Vojtěch Frič

Jméno Alberto Vojtěch Frič je u nás docela známé. Ano, je to ten cestovatel – dobrodruh, zprvu vášnivý botanik a sběratel kaktusů, který ve svých 19 letech odjel do Jižní Ameriky s cílem rozšířit svoji sbírku. Účel cesty se ale po setkání s domorodými indiánskými kmeny změnil a z Friče se stal sice zprvu amatérský, ale zato velmi svědomitý etnograf. Během tří pobytů v Paraquayi, Brazílii, Bolívii a Argentině sestavil slovníky desítek tamních indiánských kmenů, shromáždil tisíce cenných předmětů a přispěl i ke geografickým výzkumům. Indiánská knížka přináší několik jeho živě a čtivě psaných statí a vzpomínek na indiány, s nimiž se dokázal spřátelit a žít jejich způsobem života. Byl za to odměněn jejich důvěrou a možností poznat, co jiným bělochům nebylo dovoleno. Kdo je ale Rodolfo Ferreira Frič, druhý autor Indiánské knížky?

 

Rodolfo je indiánský vnuk slavného českého cestovatele. Je mu 70 let a letos poprvé v životě opustil  Paraquay, kde žije v indiánské osadě kmene Čamakoků. Jeho cesta vedla do Evropy, k nám do Čech, kde si, byt´ ve starostlivé péči české rodiny Fričů, svých příbuzných, musel nutně prožít kulturní šok. Doma, v divočině, stovky kilometrů od civilizace, je hospodářem a místním felčarem. Ale také písmákem, který zaznamenává ve španělštině, již se v mládí naučil od misionářů, vzpomínky na historii Čamakoků, do které vstoupil kdysi Alberto Vojtěch Frič. Z jeho svazku s indiánkou se narodila Rodolfova maminka Hermínie, o jejíž existenci ani Alberto, který se vrátil do Čech, zřejmě nevěděl.  Rodolfo ale sepsal nejen svůj vlastní příběh, ale i legendy Čamakoků, byt´již ve verzi silně poznamenané současností. Knížku sestavenou z Rodolfových příspěvků přeložených do češtiny a zápisků jeho děda připravila a vysvětlujícími poznámkami vybavila Yvonna Fričová, příslušnice české větve rodiny Fričů.

 

A právě kontrast a možnost srovnání vyprávění mladíka Vojtěcha před 100 lety a dnešního sedmdesátníka Rodolfa, jeho vnuka,  je největší silou této Indiánské knížky. Přenese nás do světa, který mezitím do značné míry zmizel. Proměnili se indiáni kmene Čamakoko, v jejichž žilách koluje i česká krev, změnilo  se jejich náboženství, krajina kolem nich i způsob jejich obživy. Naštěstí ale zůstává jejich touha žít na svém území,hrdost a schopnost uživit se vlastní prací. K tomu jim již od roku 2004 vydatně pomáhá i sdružení Checomacoco z České republiky. Vydání Indiánské knížky v nakladatelství Titanic je dalším z kroků jeho obdivuhodné zakladatelky, Yvonny Fričové.

Douška: Až do 6. ledna můžete také navštívit malou výstavu unikátních fotografií Alberto Vojtěcha Friče, pořízených téměř před 100 lety u Čamakoků. Najdete ji v Galerii Josefa Sudka, Úvoz 24, Malá Strana

Martina Fialková

Foto: Yvonna Fričová a Rodolfo Frič v Praze

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012