Stanislav Chládek v Hovorech bez hranic podruhé

Martina Fialková 11 2012 MČK česky

I druhá beseda v USA žijícího Stanislava Chládka vyvolala velký zájem. Jak by ne, když tématem byl lov velryb – a to ještě z kajaku, pomocí otrávených šípů. Po besedě v Městské knihovně následovalo ještě setkání přátel MČK s panem Chládkem v nedaleké oblíbené restauraci U knihovny. Tady přišla řeč na mnohé jiné výpravy Stanislava Chládka, ale i na možnost, uspořádat v Praze výstavu jeho unikátních fotografií z cest za indiánskou historií.  A nyní, po jednání v Českém centru Praha se zdá, že výstava se bude moci stát realitou už v jarních měsících příštího roku. Budeme vás informovat.

 

Stanislav Chládek i tentokrát zaujal výborně zpracovanou a zkušenostmi z vlastních výprav na kajaku podloženou přednáškou. Doprovodil ji množstvím fotografií jak ze svého fotoaparátu, tak unikátními fotografiemi nejvzácnějších exponátů, které ochraňují muzea a další instituce, zabývající se historií domorodých kmenů.

 

Lov velryb z kajaku provozovali jako jediní indiáni Aleuti a jejich příbuzní Koniagové, domorodí obyvatelé chladných severských vod omývajících řetěz Aleutských ostrovů mezi Kamčatkou a Aljaškou.

 

Krajně nebezpečný lov velryb byl pro tyto domorodce rituální záležitostí spojenou s mnoha tajemnými obřady. Lovci velryb – kajakáři byli obyvateli respektováni a zároveň obáváni pro svoje takřka nadpřirozené schopnosti. Byla jim prokazována i posmrtná úcta; jejich těla byla mumifikována a uložena v jeskyních, které se staly svatyněmi, v nichž lovci komunikovali se svými předky.

 

Dalším unikátním rysem tohoto lovu bylo používání otrávených šipek. Malé množství rostlinného jedu na hrotech šipek sice velrybu okamžitě neusmrtilo, ale vedlo k paralyse jejich ploutví; velryba se utopila a mohla být později nalezena. (Mimochodem Stanislav Chládek zjistil, že stejný jed byl za Stalina NKVD používán i při pokusech na vězních v proslulém vězení Ljubljanka.)

 

Ze svých předchozích výprav do indiánských jeskyní a kaňonů v oblastech amerického jihozápadu, se kterými nás Stanislav Chládek seznámil na své první besedě v r. 2007, by měla na jaře příštího roku vyjít v ČR kniha.

 

Při příležitosti jejího vydání a chystané výstavy v Českém centru, kterou MČK pomůže zrealizovat, se můžeme těšit na další setkání.

 

Martina Fialková

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012