Výstavy plné nostalgie: Vinohrady - Žižkov

Olga Szymanská 10 2012 Dějiny česky

Výstavu VINOHRADY – ŽIŽKOV/Nová města za východní pražskou branou najdete v Muzeu hlavního města Prahy

Výstavu ZAPOMENUTÉ ŽIŽKOVSKÉ PAVLAČE/Historické ulice a pavlače činžovních domů najdete v Galerii pod radnicí (Žižkovská radnice) – Obě výstavy trvají až do 5. května 2013.

 

VINOHRADY - Dobrá čtvrť pro dobré bydlení

Při procházce první částí výstavy putujeme od dob dávno minulých ke vzniku samostatných Vinohrad. Sledujeme přímo expanzi rozvoje města druhé poloviny 19. století a první půle 20. století. Kdy se od středověku do poloviny předminulého století za východní pražskou hradbou na jih od vrchu Vítkov rozprostírala volná plocha s řídkým osídlením, užívaná k vinařství a zemědělství. Kdy ve druhé polovině tohoto století nastala razantní změna. Můžeme tak sledovat od úplných počátků vznik a vývoj této noblesní pražské čtvrti: od bouřlivé expanze města, související s bouráním pražského opevnění až ke vzniku pevně strukturované pražské části. Budována ve velké míře regulovaně, kdy se do nových činžovních domů stěhovala zejména vyšší střední vrstva obyvatel z historických pražských měst, jejich nejbližšího okolí i z celých Čech. V poměrně krátké době vznikla pravidelná síť vzdušných ulic a vyrostly všechny atributy nového města: kostel, radnice, divadlo, společenský dům, ale i oddechové plochy, parky, nemocnice i hřbitov.

Dobrá čtvrť pro dobré bydlení představuje tuto oblast dnešní Velké Prahy v celé její pestrosti a vrstevnatosti. K jejímu rozvoji se dochovalo velké množství fotografií, pohlednic a dalšího ikonografického materiálu, ale i autentické předměty, užívané obyvateli nového města.

Most tvoří informace o vzniku a vývoji míst i objektů mezi Vinohrady a Žižkovem.

ŽIŽKOV – Svéráz pavlačí a strmých ulic

Druhá část nabízí komplexní pohled na neobyčejnou pražskou čtvrť. Skrze ni vstoupíme do žižkovských ulic i na pavlače činžovních domů, abychom se seznámili se všemi proměnami Žižkova v prostoru a v čase. A to od původního sídla s několika desítkami obyvatel v polovině devatenáctého století až k hrdému samostatnému městu s více nežli šesti desítkami tisíc obyvatel na sklonku onoho století. Kdy se Žižkov stal roku 1922 součástí velké Prahy. Jádro je sestaveno z velkoformátových fotografií i snímků různých rozměrů, pohlednic, ze sbírek muzejních i soukromých. Z předmětů denní potřeby, stejně jako z dochovaných výrobků speciálně žižkovských řemeslníků. Stejně tak z bojů na místních barikádách v květnu 1945 i na asanaci velké části tohoto obvodu v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století. Vystaven je velmi vzácný nález šperků z keltského pohřebiště – z dnešního Komenského náměstí. Vše nám umožňuje udělat si velmi plastický obraz o Žižkově, a to prostřednictvím dobových i současných fotografií míst a domů.

 

 

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012