Utajené životy slavných Čechů

Venda Šebrlová 10 2012 Rozhovory česky

Martina Bittnerová

Utajené životy slavných Čechů

 

Podobných knih už vyšlo hodně, ale tato je přece jen něčím zvláštní: nejde jen po senzacích. Ukazuje nám v souvislostech kulturní i politický život v našich zemích v 19. a prvních desetiletích 20. století. A právě ty pochopitelně ovlivňovaly i život nejsoukromější. Takže sledujeme vzestupy i pády, což dokazují mnohé archivní dokumenty, které musela Martina Bittnerová po mnoho let studovat a logicky kombinovat. O některých osobnostech jsme naposledy slyšeli ve škole, jiné známe pokřiveně (moc zajímavě je v knize popsáno velmi rozporuplné dílo F. X. Šaldy). Proto se nabízejí otázky...

Podle jakého klíče jste vybírala osobnosti?

Podle toho, do jaké míry mne dotyčný zaujal. Píši o tom v předmluvě knihy - prostě a jednoduše musela mezi námi přeskočit jiskra, i když v tomto případě jednostranná. Pochopitelně šlo často i o muže, o nichž se zmiňuji ve své první knize „Spisovatelky a Erós – Utajené životy velkých žen“.

 

Vaše kniha je objektivní. Měla jste však při psaní vůči někomu (nebo situaci) silný pocit souznění – nebo naopak nesouhlasu?

Netvrdila bych, že je úplně objektivní, protože na ty osobnosti nahlížím samozřejmě ze svého subjektivního pohledu. Při psaní jsme měla velké množství různorodých pocitů. Nebudu přehánět, když řeknu, že ty osudy mne místy velmi bolely. Ale vždycky jsme se snažila ty muže pochopit a psát s určitým nadhledem. Komu však nerozumím a k tomu se přiznávám, je F. X. Šalda.

 

Představovala jste si některé situace v současnosti? Co by bylo nejabsurdnější ve společenském životě?

Nepředstavuji si je v současnosti, protože se naopak snažím navodit si v hlavě staré časy. Pomáhá mi to při psaní. Ovšem společnost je svým způsobem stále stejná, jen kulisy a příležitosti se mění.

 

V úvodu knihy vysvětlujete používání termínu „výtečník“, kterým se v 19. století označoval jedinec, který vynikal nad jiné svým vzděláním, rozhledem a společenským přínosem. Kdo ze současníků by snesl srovnání s výtečníky, o kterých píšete?

Na tuto otázku je velice těžké odpovědět a to z mnoha důvodů. Současnost hodně ovlivňují média, což znamená, že se nám často jako osobnosti prezentují lidé, o kterých pravidelně referuje bulvár. A ti lidé, kteří skutečně vynikají, pracují mnohdy tiše mimo zájem veřejnosti nebo jsou naopak natolik výjimeční, že je společnost nepřijme mezi sebe. Já bych se ze současných mužů ráda setkala například s Vítem Olmerem nebo Vladimírem Páralem Ale těch mužů by se našla hezká řádka...

 

Psala jste o výjimečných ženách a výjimečných mužích. O čem bude další kniha?

Teď zrovna hledám nakladatele na částečně autobiografické povídky, které mám připravené k vydání. A chci dopsat příběh pro dívky. Na další historický námět se vrhnu po Novém roce. Potřebuji si trochu odpočinout.

 

Knihu vydalo nakladatelství BRÁNA

 

 

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012