Mistr Oton Kovařík

10 2012 Aktuality česky

Když se dnešní večer zadívám na noční oblohu, určitě tam bude jasně zářit planetka číslo 33058, která nese jméno Oton Kovařík. Planetku pojmenoval po Otonovi pan profesor Plavec, který ji také v roce 1997 objevil.

S Otonem a Dášou Kovaříkovými jsem se setkala ani ne týden po svém nástupu na Generální konzulát České republiky v Los Angeles v lednu 2002. A právě na přednášce SVÚ (Společnosti pro vědu a umění) pana profesora Plavce.

O Mistru Kovaříkovi, jsem věděla, že je legendou, významným umělcem - hercem, autorem rozhlasových a televizních her, výtvarníkem a recitátorem. Že se ale setkám s tak milým, stále usměvavým, přívětivým a vzdělaným člověkem, jsem netušila. A stejně tak milá, usměvavá a noblesní byla a je jeho žena, také významná umělkyně -herečka. Tak krásný pár byste těžko pohledali. Ti dva byli sobě určeni. Byli potvrzením, že pravá Láska existuje, oni ji prožívali každý den po celý život.

Od první chvíle našeho setkání jsem v nich našla své spojence - svoji „rodinu“. Byli mi nejen příkladem moudrosti, odvahy, stálosti názorů, ale také příkladem opravdových vlastenců, vpravdě životních hrdinů.

Nikdy nezradili žádný ze svých ideálů, svou milovanou českou vlast, ani svoji druhou americkou vlast, která je mateřsky přijala. Tyto dvě lásky se prolínaly celou Otonkovou (jak jsme mu všichni říkali) myslí a celou jeho uměleckou tvorbou. Na každém z jeho obrazů najdete kousek Čech a kousek Ameriky – výtvarnou zkratku Prahy, stejně jako Los Angeles, nebo New Yorku. Byl to on, kdo po celou dobu své emigrace zprostředkovával československé komunitě svým jedinečným uměleckým přednesem díla českých a slovenských básníků, aby tak udržoval hrdost na svou vlast, byť komunistickým režimem z ní vypuzen.

Prožili jsme spolu v Andělově nádherných 5 let, plných kulturních i společenských aktivit, kterých se Otonek vždy aktivně účastnil. A také mnohé z těchto našich akcí patřily právě Otonkovi, ať to byly jeho výstavy, večery recitací, či zasloužená ocenění jeho práce. A každá chvíle s ním byla nezapomenutelná, prozářená jeho vnitřním jasem a nezměrným optimismem a láskou, kterou vůkol rozdával.

A tak dnes večer ta jeho planetka na nás bude šibalsky blikat a Otonek se tam někde v těch andělských výšinách na nás bude usmívat, v ruce paletu a štětec, popíjejíc po kapkách moravskou „medicínu“.

A já na tu dálku budu také v mysli s Dášenkou, která už je na všechno po celé dva dlouhé roky sama.

Gita Fuchsová

bývalá generální konzulka ČR v Los Angeles (2002-2006)

 

Mistr Oton Kovařík

10.6.1928 Maribor – 11.10.2010 Los Angeles

Narozen v bývalé Jugoslávii, odkud se s rodiči záhy přestěhoval do Československa, kde dokončil studia a našel svou životní partnerku. Působil v několika divadlech, spolupracoval s Černým divadlem, autor rozhlasových a televizních her, výtvarník a recitátor. Se svou ženou Dášou Kovaříkovou odešel v roce 1966 do Kalifornie, kde se oba stali neúnavnými propagátory české kultury. V roce 1977 byl vyznamenán Cenou Masarykovy Akademie v Praze, v roce 2003 obdržel na Generálním konzulátě České republiky v Los Angeles Pamětní medaili Ministerstva zahraničních věcí za zásluhy. Česká astronomická společnost na jeho počest pojmenovala planetku č. 33058 jeho jménem.

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012