Ohlasy - Český dialog versus České listy

6-7 2001 Ohlasy a názory česky
obálka čísla

Souhlasím s články krajana K. Pokorného z Holandska -- ČD-5/01 "JEN RUCHEM ŽIJEME", a P. Zavorala z Annonce -- ČD-4/01 "O CENZUŘE". Chci přispět i svojí zkušeností k tomuto tématu. ČESKÝ DIALOG je dobrý časopis, přes všechny potíže, které jsou mu kladeny do cesty, jako mnoha jiným pozitivním nápadům a myšlenkám, které se snaží postkomunistický "syndrom" instinktivně a sebezáchovně likvidovat. V březnu tohoto roku jsem se zúčastnil oslav 100 let spolku Beseda Slovan v Ženevě. Zde jsem měl možnost se setkat a pohovořit i s paní PhDr. Alenou Prouzovou, ředitelkou odboru kulturních a krajanských vztahů při MZV ČR. Snažil jsem se jí upřímně vysvětlit celou problematiku, tak jak ji vnímá většina krajanů žijících na Západě.
Moje snaha o vyjasnění celé problematiky byla z velké části negována a moje argumentace nepřijímána. Posílal jsem, před tímto setkáním, několik příspěvků do redakce ČESKÝCH LISTŮ, bez jakékoliv reakce. Paní Prouzová vyjádřila podivení a slíbila mi,že si to ověří. Pro jistotu jsem jí kopie mých příspěvků osobně předal, později i zaslal fotografii z tohoto setkání -- do dnešního dne žádná reakce.
Pro mne jsou ČESKÉ LISTY časopisem pouze k prolistování. Z velké části se uveřejněné komentáře nedají hodnotit pozitivně a objektivně. Někdy i urážejí krajany, kteří mají stále upřímný a hluboký vztah k domovu a kteří v zahraničí pro jeho pověst mnoho vykonali. Neplní úlohu, kterou by měli a mohli plnit. Je to trestuhodné plýtvání penězi daňových poplatníků.
Samozřejmě, mohlo se něco nepředvídatelného stát a protože si myslím, paní Prouzová, že i Vy sama čtete se zájmem ČESKÝ DIALOG, budeme my krajané jenom rádi, když Vy na tento můj příspěvek budete v ČESKÉM DIALOGU reagovat. V zájmu objektivity Vám určitě ČESKÝ DIALOG a časopis Čechů a Slováků žijících ve Švýcarsku ZPRAVODAJ, tuto možnost, ve společném zájmu nás všech rád a upřímně poskytne. Jde nám přece všem o dobrou věc, nebo se mýlím?


Jan Šinágl, Švýcarsko

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012