Sokolská župa gen. Antonína Číly v Oděse na Ukrajině

Eva Řezníčková 6 2012 Naši ve světě česky

Cvičenci ze sokolské župy gen. Antonína Číly při krajanském spolku Česká rodina v Oděse na Ukrajině jsou připraveni zúčastnit se XV. všesokolského sletu 2012 v Praze.

Nejstarší sportovní a tělovýchovná organizace v České republice Sokol, založená v roce 1862, pořádá u příležitosti 150. výročí vzniku XV. všesokolský slet. V České republice se místní župy představují na regionálních oslavách, slavnostní zakončení akce se uskuteční v Praze od 1. do 7. července 2012.

V sobotu 30. června se sjedou do Prahy sokolové z celé vlasti, ale i ze zahraničí. Na Pražském hradě v zahradě Na valech bude koncert sokolských pochodů hudby Hradní stráže a Policie ČR. V neděli 1. července projde Prahou slavnostní průvod a na mnoha místech budou uspořádány kulturní a sportovní akce. V dalších dnech už budeme svědky hromadných skladeb ve vršovické aréně v Edenu, jejichž vyvrcholení se uskuteční ve čtvrtek 5. a v pátek 6. července. Vzpomeneme přitom obou prvních bratrů Sokolů – zakladatelů Miroslava Tyrše (1832–1884) a Jindřicha Fügnera (1822–1865).

Česká obec sokolská sdružuje kolem 1100 jednot a v nich přes 190 000 členů. Sokolská župa gen. Antonína Číly v Oděse je zcela určitě nejmladší zahraničí jednotou. Svoji činnost zahájila letos v dubnu na slavnostním setkání, kdy si krajané připomněli působení tohoto českého krajana v Oděse a na Rusi vůbec.

Antonín Číla se narodil 6. ledna 1883 v Nové Pace na Jičínsku. Již jako dítě pilně cvičil v místním Sokole, který byl založený podobně jako pražský v r. 1862. Vyučil se hrnčířem a malířem porcelánu, ve studiích pokračoval na Odborné keramické škole v Bechyni a na Uměleckoprůmyslové škole v Praze. Stal se nadšeným sokolským cvičencem a propagátorem, vytvářel četné plakáty, diplomy, šibřinky, takže se nakonec v jeho případě propojil antický soulad fyzické a duševní harmonie v životní poslání.

V r. 1909 upoutala Ant. Čílu nabídka carských ruských orgánů, nabízejících českým sokolským činovníkům pracovní příležitosti v různých částech země, s přáním zavést český tělovýchovný model na ruských školách. Vlastenecky orientovaného Čílu tato možnost zaujala a Čsl. obec sokolská jej vyslala jako učitele do Oděsy. Nadšený sokolský cvičitel a nadaný výtvarník našel uplatnění na gymnáziu. Zároveň zde vyučoval v carské kadetce a na vojenském gymnáziu. Brzy na sebe upozornil skvělými pedagogickými výsledky, neboť myšlenky Tyrše a Fügnera uvedl rychle do praxe. Založil v Oděse sokolskou jednotu a stal se jejím prvním náčelníkem.

Jméno Antonína Číly se šířilo Oděsou a pronikalo i do vzdálenějších míst ruské říše. Vyvrcholením těchto sokolských aktivit se stal rok 1912, kdy car a jeho rodina pořádali v Petrohradě veřejná cvičení středoškolského žactva. V následujícím roce se podobná cvičení studentstva uskutečnila v Petrohradě znovu, tentokráte však Antonín Číla pozval Jeho Veličenstvo cara Mikuláše II. osobně, byl mu představen a převzal od něho své první vyznamenání – Medaili Za vzornou službu.

Ant. Číla byl statečný voják-starodružiník, ruský legionář, účastník bitvy u Zborova, i všech bojů proti bolševikům na magistrále od Čeljabinska po Irkutsk. Byl zakladatelem České družiny na Rusi. Zemřel v r. 1983 ve věku 100 let. Na poslední cestě ho doprovázely stovky přátel a příznivců vojenské historie, kteří nezapomněli na činy a zásluhy tohoto vzácného muže v průběhu jeho požehnaného a velmi plodného života. Je pochován mezi svými věrnými legionáři v oddělení pravoslavné-ruské části pražských Olšanských hřbitovů. Posmrtně byl generál Antonín Mikuláš Číla vyznamenaný v roce 1998 prezidentem Václavem Havlem nejvyšším oceněním České republiky – Řádem Bílého Lva II. třídy

Krajané České rodiny navazují na oděskou sokolskou jednotu Antonína Číly. V sokolské župě gen. Antonína Číly jako první začali cvičit senioři. Ti s obrovským nadšením za necelé tři měsíce stačili nacvičit skladbu „Jen pro ten dnešní den“, se kterou se zanedlouho přijedou představit do Prahy. Bude to přesně po 100 letech, kdy se Ant. Číla se svými oděskými cvičenci v r. 1912 zúčastnil v Praze VI. všesokolského sletu.

Nezbývá než popřát: „XV. všesokolskému sletu nazdar!“

Eva Řezníčková, cvičitelka Věrné gardy

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012