Přijďte do Divadla za bránou

Martina Fialková 6 2012 Kultura česky

A za kterou že bránou a co se bude hrát?

Představení plné hravosti, pohybově živé, hýřící nápady. Lidové divadlo se zpěvy, tancem a pantomimou. Takové Divadlo za bránou měl na mysli skladatel Bohuslav Martinů v roce 1936, kdy jeho svěží dílo v Paříži vzniklo. Po mnoha letech jej nyní znovu uvedou v život studenti Hudební a Taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze. Představení jako stvořené pro studentské experimenty!

 

Nové nastudování díla vzniká v produkci – a tedy v režii a podání mladé umělecké generace, která k dílu přistupuje (ovšem pod bedlivým dozorem Institutu Bohuslava Martinů a Nadace Bohuslava Martinů) v dobrém slova smyslu po svém. Do projektu se zapojili, a to nikoli na základě studijního zadání, ale zcela dobrovolně, studenti pantomimického a pěveckého oddělení HAMU, scénografie DAMU a další mladí umělci, působící mimo HAMU. Doprovázet je bude Komorní orchestr QUATTRO pod vedením  nedávné absolventky oboru dirigování Valentiny Shukliny.

A nejde o nijak malý projekt, naopak. Už skutečnost, že Divadlo za bránou od roku 1968 neuvedla žádná pražská scéna, vzbuzuje pozornost nejen mezi umělci samotnými. Výborné je, že studentská inscenace dostane prostor na Nové scéně ND. Zde se odehraje premiéra (26. 6.). Další dvě reprízy se pak uskuteční na nádvoří Lichtenštejnského paláce, tedy v areálu HAMU hned nato (27. a 28. 6.). Ano, tam, kde se v posledních letech zabydlely i Shakespearovské slavnosti. Je to prostor jako stvořený pro hravé představení, inspirované českou i francouzskou lidovou zábavou na předměstí, za branami světa mocných... Režisér Andrej Vizváry (z Poličky, stejně jako B. Martinů) k záměru světově proslulého rodáka říká:

„Jak patrno, měl skladatel, oplývající tvůrčí fantazií, jasnou představu svého díla, které do značné míry stylově reagovalo na nejmodernější avantgardní tendence v hudbě a divadle, na druhé straně bylo pevně zakotveno v kulturním dědictví Evropy – Francie a rodných Čech. ...čerpá z dědictví harlekýnské a deburauovské pantomimy, tradičních scénářů komedie dell´arte zpracovaných Moliérem a lidových zvyků a zábav Poličky svého mládí. Z hlediska zpracování hudebního pak nese originální pečeť skladatelského mistrovství, jímž se ve 30. letech prosadil.“

 

Divadlo za bránou mělo premiéru v Brně (1936), znovu zde bylo uvedeno ještě v roce 1956. Praha však dlouho netradiční Martinů dílo, vzniklé ve stejném období jako jeho populární Špalíček nebo Hry o Marii a vycházející ze stejného základu lidových tradic, opomíjela. Jen v roce 1968 se hrálo ve Stavovském (tehdy Tylově) divadle, a to ještě ve zkrácené úpravě. Pohostinsky jej do Prahy přivezlo v roce 2001 ND Moravskoslezské. V podání studentů DAMU a HAMU se tedy můžeme těšit nejen na svěží studentské nastudování plné krásné hudby, ale i na esteticky a pohybově živé divadlo – a k tomu v úplné verzi.

 

 

Vstupenky na premiéru (jednotné vstupné 200,00 Kč) lze zakoupit na pokladně Nové scény, v pokladnách Národního divadla nebo online v rezervačním systému TicketPortal a Bohemia Ticket.

Vstupenky na open air představení (ceny vstupenek: 150,00 / 250,00 / 350,00 Kč) lze zakoupit v rezervačním systému TicketPortal a na místě před představením (letní scéna HAMU – nádvoří Lichtenštejnského paláce, Malostranské nám. 13, Praha 1).

 

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012