Den české státnosti 28. září se blíží

6 2012 Aktuality česky

Oslavte jej s námi

 

Od roku 2000 je jedním ze sedmi oficiálních státních svátků Den české státnosti. Možná již diskuse v Poslanecké sněmovně provázející jeho schválení předznamenaly, že svátek svatého Václava nebyl, na rozdíl od například 17. listopadu nebo 28. října širokou veřejností zcela pochopen. Debata o postavě knížete sv. Václava vedená na parlamentní půdě ukázala, jak nedostatečné je naše povědomí o smyslu našich dějin a české státnosti.Navíc se ani politická reprezentace České republiky nijak zvlášť k tomuto dni nehlásila, a tak si jej lidé spojovali především s poutí do Staré Boleslavi a dalšími církevními oslavami.

 

První oficiální oslavy se uskutečnily až v roce 2008, a to pod záštitou tehdejšího předsedy vlády Mirka Topolánka. Jako ředitelka Informačního centra vlády jsem byla pověřena úkolem připravit pro Den české státnosti vhodný program, zajistit organizaci

a přizvat ke spolupráci vhodné partnery. Spolu s kolegy a přáteli z Národního divadla, Českého rozhlasu, České televize a Národního muzea jsme se rozhodli věnovat svátek jednomu ze státních symbolů – české národní hymně. Pod taktovkou Jiřího Bělohlávka byly pořízeny nové nahrávky a vydána reprezentativní publikace o historii a osudech této písně. I v následujících letech jsme vybírali témata, která mají spojitost s českou minulostí, národními symboly či významnými osobnostmi a jejich díly. V roce 2009 byla vydána překrásná publikace o Smetanově Prodané nevěstě s přiloženým CD archivních nahrávek Českého rozhlasu, v roce 2010 jsme pak ve spolupráci s Národním filmovým archivem a řadou odborníků rekonstruovali film Svatý Václav z roku 1930. Za doprovodu orchestru Českého rozhlasu měl 28. září obnovenou premiéru v pražském Rudolfinu, kterou mohli v přímém přenosu sledovat diváci ČT2.

 

 

Vytvoření tradice je důležité

Myslím, že se nám podařilo vytvořit tradici, jejímž smyslem je probudit zájem a otázky spojené s našimi dějinami a obsahem české státnosti. Naše úsilí se setkalo s příznivým ohlasem a pozvolna se nám podařilo měnit pohled na 28. září jako na pouze církevní svátek sv. Václava a naopak představit českou státnost civilně a moderními sdělovacími prostředky. Naše spolupráce s pražským arcibiskupstvím však byla a je stále velice úzká a pan kardinál Dominik Duka nad oslavami pravidelně přebírá záštitu.

 

 

V nové organizaci

V roce 2010 jsem byla zvolena starostkou malé obce Zákolany, a protože na Úřadu vlády ČR nebyl nikdo podobným úkolem pověřen, rozhodli jsme se s několika zástupci uvedených institucí založit obecně prospěšnou společnost, která by v započaté tradici pokračovala. V loňském roce se nám s podporou dotačních titulů a několika soukromých subjektů podařilo u příležitosti Dne české státnosti připravit projekt „Česká měna“, který představil české bankovky jako jeden z nejsrozumitelnějších a nejzřetelnějších vizuálních projevů národní identity. Ve spolupráci s Oldřichem Kulhánkem – autorem výtvarného ztvárnění našich bankovek - jsme vydali výpravnou publikaci a dne 28. září byla na Nové scéně předvedena stejnojmenná hra brněnského Hadivadla.

 

 

Letošní téma – Češi v zahraničí

 

V letošním roce jsme se rozhodli připomenout téma české státnosti z pohledu Čechů žijících v zahraničí. Prostřednictvím příběhů našich krajanů chceme poukázat na skutečnost, že českou státnost netvoří státní hranice, ale konkrétní lidé, z nichž někteří z různých důvodů a v různé době svou vlast opustili. Rádi bychom se tedy jejich očima, na základě jejich zkušeností a důvodů, pro které se oni nebo jejich rodiče a prarodiče ocitli mimo domov, chtěli podívat na naši současnost a zároveň na to, zda a jak jsme schopni vnímat a reflektovat naši historickou zkušenost. Hledáme tedy odpovědi na otázky, jak vnímají českou státnost Češi ve světě a jak ji vnímáme – a jak oni pečujeme – my sami.

 

Tato témata považujeme za zásadní nejen pro porozumění naší minulosti, ale především proto, že formují náš současný pohled na naši státnost v současném světě. Významnou součástí připravovaného projektu, pro který jsme zvolili název „Vzkazy domů“, je tištěná publikace, jejímž hlavním cílem bude představit osudy Čechů, kteří odešli v průběhu 19. a 20. století do zahraničí. Na pozadí konkrétních lidských osudů budeme hledat nejen motivy a příčiny jejich odchodu do zahraničí, ale i sociální, politické a psychologické aspekty fenoménu emigrace při hledání nového (či starého) domova.

 

Vrcholem oslav Dne české státnosti bude slavnostní představení divadelní hry „Korespondence V + W„ v prostorách historické budovy Národního divadla dne 28. září 2012. Mezi hosty budou stovky krajanů, kteří Prahu navštíví, aby se zúčastnili krajanského festivalu, konference, či jiné z připravovaných akcí. Den české státnosti tak bude zároveň symbolickým poděkováním všem Čechům, kteří se i po několik generací hlásí ke své vlasti.

O spolupráci jsme požádali Ministerstvo zahraničních věcí, které k projektu přizvalo řadu dalších institucí a neziskových organizací. Partnerem oslav se staly Lidové noviny, na jejichž stránkách budeme širokou veřejnost seznamovat s příběhy našich krajanů, dále Český rozhlas a Česká televize, která bude slavnostní večer přenášet v přímém přenosu. Záštitu převzali prezident republiky Václav Klaus, ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg, ministryně kultury Alena Hanáková, primátor hl. města Prahy Bohuslav Svoboda a podporuje nás, stejně jako v minulých letech, bývalý předseda vlády Jan Fischer. S přípravou pomáhají desítky historiků, novinářů a členů krajanských spolků a pevně věřím, že se naše úsilí setká s pozitivní odezvou nejen u našich krajanů, ale i zde v České republice.

PhDr. Lucie Wittlichová                                                                                                                                                     Ředitelka Dny české státnosti, o.p.s.                                                                                                               www.dnyceskestatnosti.cz

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012