Z Nového světa do celého světa

Venda Šebrlová 6 2012 Kultura česky

 

Až budete mít plné zuby zmateného světa kolem sebe, zajděte v Praze do Uměleckoprůmyslového muzea. Ocitnete se ve společnosti skla, některé vzácné kousky vznikly už v 18. století. Po tři sta let se o harrachovské sklárně ví nejen mezi odborníky. Sklárna v Novém Světě v Krkonoších vyráběla vždycky dražší, luxusnější sklo nápojové i dekorativní. Uvidíte broušené i barevné sklo zpracované pro nás s nepochopitelnou dokonalostí, která přesně vystihuje tenkrát přicházející styly. Takže si připomenete barok, biedermeier, historismus, secesi, období dekorativnosti i současné trendy v dekorativním a nápojovém skle. Vždycky pracovala se špičkovými návrháři.

 

Tvůrci výstavy na ní pracovali 15 let a souběžně vznikala i nádherná kniha z nakladatelství Arboe vitae. „Autoři dvacet hodin denně žili svůj skleněný život. V knize je 1041 fotografií, text v češtině i angličtině“ uvedl ji nakladatel Martin Souček. Výstavu věnovali autoři PhDr. Jarmile Brožové, která položila základy k pátrání o Harrachovské sklárně a bohužel se zahájení výstavy nedožila. Právě paní Brožová zmapovala tradiční řemeslnou zručnost i nebojácnost vyzkoušet nové technologie a udržovat tak povědomí o vysoké kvalitě.

 

Novosvětská sklárna patřila po generace šlechtické rodině Harrachů. Když 1. dubna 1943 musel Jan hrabě Harrach nuceně „prodat“ sklárnu německému podnikateli Rudolfu Endlerovi, záhadně zmizely materiály ze vzorkovny. Všechna dokumentace totiž byla včas zazděna ve dvou místnostech a proto se zachovaly i vzácné fólie s kresbami a archy s popisem technologických postupů. Jinde v českých sklárnách byly vzorkovny rozkradeny nebo rozmláceny, harrachovskou český majitel zachránil. Současná sklárna má také svého zachránce - majitele Františka Novosada. Jeho podnik přežil i nedávné krachy jiných sklářských firem u nás a invazi zboží z Asie.

České sklo je kulturní fenomén, na jehož zrodu se podíleli nejlepší výtvarníci a skláři. Novosvětská sklárna nabízí pohled na 510 exponátů, z toho je 200 z UMPRUM. Záštitu nad výstavou převzal ministr zahraničí Karel Schwarzenberg, který je s Harrachy zpřízněn.

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012