„HLEDÁNÍ CEST“ - malíř, kovář a On

Maf 5 2012 Kultura česky

V netradičním prostoru – v kostele sv. Martina ve zdi – se od 7. června otevírá poněkud netradiční  výstava.

Budou zde k vidění práce známého českého výtvarníka, žijícího ve Vídni,  Jana Brabence, a jeho uměleckého přítele Vítězslava Stoklasy. Každý z nich zpracovává  zcela odlišný materiál. Jan Brabenec, který kromě svého vídeňského působiště tvoří často i ve svém ateliéru v Praze,  využívá pro své obrazy zvlášní  surovinu –  kůži. Není pro něj pouze podkladem pro malbu, ale tvárným materiálem, který dokáže nejrůznějšími způsoby zpracování přimět k vyjádření svých myšlenek. Díky nesporné originalitě se jeho díla nacházejí již v celé řadě zemí. Jana Brabence budete moci blíže také poznat v dokumentu České kořeny ve Vídni, který právě vzniká a bude uveden ke konci t.r.

Vítězslav Stoklasa pracuje jako umělecký kovář, s materiálem méně podajným. I do kovu však lze vložit cit a duši. Také Stoklasova díla – jak volná tvorba, tak arichtektura, jsou plné fantazie a zároveń pokory. I tento umělec si již vydobyl výborné renomé a jeho kovové plastiky se nacházejí na řadě veřejných míst v Praze i dalších městech, ty které jsou menších rozměrů, pak zdobí interiéry náročných.

„On všechno učinil krásně a v pravý čas, lidem dal do srdce i touhu po věčnosti, jenže člověk nevystihne začátek ani konec díla, jež Bůh koná.“

Na výstavě uvidíte Poslední večeři přenesenou do současnosti, Anděly či Setkání Noa se zaniklými civilizcemi...

Sjednocujícím motivem prací vystavených v kostele je právě spiritus místa, kde se malířovy a kovářovy práce setkávají s Bohem, tedy s Ním, stojícím v názvu výstavy. Podle obou autorů jde vlastně o vyjádření biblických citátů uměním.

Kostel sv. Martina ve zdi, Martinská 8, Praha 1, od 7. 6. do 7. 8.

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012