Přednáška členky klubu ve Vídni

Maf 5 2012 MČK česky

Marie Imbrová, členka Mezinárodního českého klubu, je velmi aktivní žena. A to nejen v Česku a v Zimbabwe, v zemi, která se jí stává téměř již druhým domovem.

Nedávno měla totiž přednášku pro žáky v české škole Jana Amose Komenského ve Vídni. Samozřejmě na téma Děti v Tengenenge, což je sochařská kolonie v Zimbabwe, kde se Marie Imbrová snaží pomoci tamním dětem k přístupu ke vzdělání a k zdravotní péči. Dlouhodobě pobývala v Zimbabwe jako kulturní atašé velvyslanectví ČR, nyní se tam vrací soukromě a pomáhá jak se dá. Zajímá ji také africké umění. Založila v ČR Klub přátel Tengenenge a měla již dvě besedy také u nás v Mezinárodním českém klubu, vždy s velkým ohlasem. Také její přednáška ve Vídni byla školáky i vyučujícími velmi oceněna. Ředitelka školy, paní Mag. Helena Huber nám poslala i fotografii z besedy, kterou rádi zveřejňujeme.

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012