Česká rodina v Oděse

Eva Řezníčková 5 2012 Naši ve světě česky

Český krajanský spolek Česká rodina v Oděse patří mezi spolky na Ukrajině nejmladší. Krajané udržují národní identitu a vazby na ČR, české kulturní dědictví, učí se český jazyk, zpívají české a moravské písně. Čeští krajané obohacují veřejný a společenský život v Oděse celou řadou svých aktivit. Organizují kulturní, informační, vzdělávací a zábavné akce s českou tematikou. Mládež ze souboru Rozmarýnek a dospělí tanečníci z České rapsódie se často představují široké oděské veřejnosti českými a moravskými tanci, zprostředkovávají poznání české historie, lidové kultury, kinematografie a gastronomie. Spolek je ve svých aktivitách podporován Českou národní radou Ukrajiny,  konzulátem a Velvyslanectvím ČR v Kyjevě a Ministerstvem zahraničních věcí ČR.

V loňském roce se krajané zúčastnili v pořadí již 5. Folklorního festivalu krajanských souborů v Praze. Za účast na všech předcházejících festivalech mají na stěnách vystavené pamětní listy s fotografiemi z vystoupení a s podpisy paní PhDr. Věry Doušové, ředitelky festivalů. Krajané pořádají pravidelná setkání, workshopy pro děti i dospělé, slaví české svátky, připomínají se české zvyky a pořádají setkání s řadou významých osobností, a to z Ukrajiny i Čech. Za zmínku stojí např. každoroční setkání s autorem vzpomínkové knihy na život české vystěhovalecké komunity na Rusi p. Bohuslavem Andršem z Čech, se kterým besedují nad knihou Česká Alexandrovka. Předci krajanů jsou převážně potomci českých evangelíků, kteří se do Oděské oblasti na jihu Ukrajiny dostali z polského Zelowa koncem 19. a počátkem 20. stol.

Z posledních aktivit krajanů stojí za zmínku první ročník „Nocování s Andersenem“

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012