Gratias Agit cena Jana Masaryka

7-8 2002 Aktuality česky
obálka čísla

Dobrovolná práce pro vlast s investicí vlastního času, dovedností, znalostí a mnohdy i vlastních peněz, to jsou některé předpoklady k získání Ceny Jana Masaryka Gratias Agit, kterou každoročně udílí Ministerstvo zahraničních věcí ČR. V denním tisku se o jejích nositelích většinou nic nedočteme; jak známo, denní tisk dobrými zprávami šetří jako šafránem. Český dialog si však předsevzal laureáty představovat konkrétně, s plným jménem a alespoň stručným výčtem zásluh. Dnes se tedy seznámíme s dalšími třemi nositeli tohoto významného a v současné době jediného statutárního resortního ocenění.

Letošní nostitelé ceny:

Prof. Karel Čížek, překladatel z Řecka
JUDr. Milan Kantor, zakladatel krajanských nadací v Melbourne
Prof. Ferdinand Kinský, odborník na mezinárodní vztahy z Francie
Václav Mašek, český duchovní v Rumunsku
Prof. Bohumil Med, předseda Brazilsko-české kulturní společnosti
Ing. Václav Pavelka, kanadský krajan
Prof. Ing. arch. Jan H. Pokorný, krajanský architekt z USA
Prof. Jan Rubeš, propagátor české vzdělanosti v Belgii
Mgr. Radko Tichavský, honorární konzul ČR v Mexiku
Robert Vogel, honorární generální konzul ČR v Hamburku
Regionální organizace Českého spolku na Slovensku v Košicích
Svaz Čechů v Chorvatské republice

Prof. Karel Čížek, překladatel v Řecku

Narodil se českým rodičům r. 1922 v italském městě Brescia, kam byl jeho otec pracovně vyslán. První třídu navštěvoval v jihočeské Volyni, poté se rodina roku 1929 přestěhovala natrvalo do řecké Soluně. Zde Karel navštěvoval italskou školu, studoval v Italském institutu a dále na Filozofické fakultě Aristotelovy univerzity. Na univerzitě získal diplom z historie, archeologie a z italského jazyka a literatury. Vyučoval ve škole italského jazyka Dante Alighieri, v Italském institutu a od roku 1961 dlouho učil na oddělení italského jazyka a literatury Aristotelovy univerzity. V roce 2000 mu byl udělen čestný titul profesora.

Do řečtiny přeložil a publikoval básně J. Wolkera, J. Hory, J. Seiferta, J. Skácela a dalších. Dále přeložil díla I. Olbrachta, pohádky K. J. Erbena, divadelní hry F. Šrámka a bratrů Čapkových. Kromě překladů vytvořil i malé, leč významné kritické dílo, které obsahuje esej o J. Wolkerovi a K. Medkovi.

Na řecké kulturní scéně je Čížek jednou z mála uznávaných osobností, která se svými překlady zasloužila o průnik české literatury do povědomí řecké kulturní veřejnosti.

bb

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012