Výročí poslední popravy v Malé pevnosti v Terezíně.

5 2012 Aktuality česky

Největší poprava v dějinách věznice byla provedena 2.5. 1945. Tehdy přijeli do Malé pevnosti dva úředníci pražského gestapa se seznamem asi 70 věznů s označením XYZ, kteří byli určeni k likvidaci. Tito vězni, soustředění v cele č. 44 ve IV. dvoře, byli postupně vyvoláváni a předáváni dozorcům. Zpočátku se vězni domnívali, že již budou propuštěni na svobodu, zvláště když o den dříve (1.5. 1945) došlo k propuštění tuberkulózních věznů. Teprve salvy, které se začaly ozývat, prozradily, že jde o popravu, jakou věznice zatím nepoznala. Ve zmatku, který nastal, se někteří vyvolávaní vězňi nepřihlásili. Popraveno jich bylo nakonec 51, většinou mladých členů levicových odbojových organizací. Společně s nimi byl popraven konfident Jaroslav Fiala, v té době v Malé pevnosti vězněný. Těla popravených byla zpopelněna v krematoriu litoměřického tábora. Jejich popel je dnes uložen pod hlavním pylonem na Národním hřbitovem.

Položení věnců na bývalé popraviště v Malé pevnosti se bude konta 20. května, začátek v 9 hod.

Terezínská tryzna 2012

K uctění obětí nacistické perzekuce se bude 20. května 2012 konat vzpomínková akce v Terezíně. Začátek je v 10 hod. na Národním hřbitově před Malou pevností.

Z programu:

Nástup čestné stráže a hudby

Kladení věnců a kytic

Hlavní projev bude mít Miroslava Němcová, předsedkyně Poslanecké sněmovny

Křesťanská modlitba

Židovská modlitba

Giuseppe Verdi-Nabucco, sbor z 3. dějství opery (Děčínský pěvecký sbor)

Závěr tryzny

Po dobu konání Terezínské tryzny (cca do 12 hod.) je Malá pevnost pro veřejnost uzavřena.

Po celý den se nevybírá vstupné v žádném objektu Památníku Terezín.

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012