POSELSTVÍ

Olga Szymanská 4 2012 Aktuality česky

Polský prezident Bronislav Komorowski udělil Rytířský kříž Řádu za zásluhy Polské republiky prof. Tomáši Halíkovi a doc. Jiřímu Freidlovi. Stříbrnou medaili Za zásluhy o kulturu Gloria Artis in memoriam prof. Oswaldu Klapperovi, Čestnou medaili Bene Merito za zásluhy Polské republiky Josefu Mlejnkovi a Jaroslavu Šubrtovi. Všem byla vyznamenání udělena za přínos k rozvoji česko-polského dialogu.

ZA VŠECHNY

Tomáš Halík udržoval úzké kontakty s polskými intelektuály, disidenty a představiteli církve ještě před rokem 1989. V těžkých dobách patřil k nejbližším spolupracovníkům kardinála Tomáška. V roce 1990 připravil první návštěvu papeže Jana Pavla II. Ten ho jmenoval konzultorem Papežské rady pro dialog s nevěřícími. V letech 1991 – 2011 p. Halík v Polsku publikoval jedenáct knih, řadu článků a rozhovorů. Přednášel na odborných konferencích a univerzitách, například Hnězdenském sjezdu, Gdaňském Aeropagu, Kongresu křesťanské kultury v Lublinu, Dnech Josefa Tischnera na Jagellonské univerzitě v Krakově. Od polských biskupů je zván k přednáškám, vede duchovní cvičení pro kněze a studenty bohosloví. Roku 2007 ve Varšavě obdržel cenu polských knihkupců Fénix za nejlepší knihu zahraničního autora, roku 2011 ve varšavské synagoze čestný titul Člověk smíření za zásluhy o křesťansko-židovský dialog. Papežem Benediktem XVI. byl jmenován čestným prelátem Jeho svatosti. Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík Th.D. (1948) přednáší filozofii, sociologii a náboženství na Univerzitě Karlově v Praze. Je prezidentem České křesťanské akademie, působí v pražské Akademické farnosti. Členem mnoha odborných společností, nositelem řady ocenění. Svými přednáškami a knihami oslovuje domácí a zahraniční křesťany i ty, kteří své místo hledají.

PRO VŠECHNY

Vyznamenání byla oceněným předána z rukou p. velvyslance Jana Pastwy na slavnostním večeru. Následný koncert předních polských umělkyň byl „třešničkou na dortu“. Jednak velké sólistky Vratislavské opery Aleksandry Kubas: absolventky vratislavské Hudební akademie, vídeňské Hudební univerzity a laureátky ceny Mezinárodní pěvecké soutěže S. Moniuszka. Její soprán nádherně zněl v partech od F. Chopina či v árii Roxany z Krále Rogera od K. Szymanowskeho. I v dalších sólech velkých polských a světových skladatelů. Při klavírním doprovodu Magdaleny Blum, též absolventky zmíněné akademie, kde dodnes působí, a současně i studentky americké profesorky De Wayne Wee. Bravurní klavíristka, známá z nejvýznamnějších světových koncertních síní USA, Ruska a Evropy, na pražském večeru předvedla své umění ve Valčíku z opery Faust od F. Liszta, ale i v klavírním doprovodu k áriím z děl V. Belliniho, J. Masseneta a Ch. Goudona – až se tajil dech. Pořadatelé k tak slavnostní příležitosti a ke vstupu do své již čtvrté sezóny koncertního cyklu Salon Polski nemohli zvolit lépe.

GENTLEMANSTVÍ

Večera, prodchnutého velebností hudby a zpěvu v krásném prostředí Velvyslanectví Polské republiky se zúčastnil kromě mnoha vzácných hostů také kardinál arcibiskup Dominik Duka. O osobní přítomnost zde nešlo pouze z pozice jeho úřadu: jako hluboce duchovní člověk je setkáváním a dialogům, majících přesah a nesoucích poselství pro budoucno, velmi otevřený. Jinak by – podle mne – ještě v Hradci Králové nemohl stát u zrodu Týdnů vzájemného porozumění a zdejší katedrála by dnes nebyla tak známá jako zářivý drahokam.

Tomáš Halík po převzetí vyznamenání ve svém proslovu (i za ostatní oceněné) zdůraznil, že naslouchání druhým a vzájemný dialog pokládá za velmi důležité. A že se vynasnaží být vyznamenání hoden – tím, že se pro toto naplnění bude snažit zůstat opravdovým gentlemanem. A to i sám k sobě na své další pouti.

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012