Oslava 100. výročí založení Sokola v Kanadě

4 2012 Ostatní česky

Ve Sparwoodu, v Britske Kolumbii, oslavili v neděli 9. října 100. výročí založení Sokola. Součástí oslav bylo i odhalení pamětní desky, kterou zhotovila místní umělkyně paní Sandra Barrettová. Více z Kanady Petr Schubert:

V neděli 9. října 2011 se ve Sparwoodském recreačním středisku v městečku Sparwood v Britské Kolumbii konala oslava 100. výročí založení Sokola v Kanadě. Paradoxně jednou z prapříčin této radostné události je důlní neštěstí, nebo přesněji největší sesuv půdy v dějinách Severní Ameriky, ke kterému došlo v nedalekém Franku 29. dubna 1903. Díky geologickým podmínkám a možná také díky důlní činnosti se ve 4:10 ráno utrhla velká část Želví hory a 1 km široká kamenná lavina (150 metrů x 425 metrů) zasypala část spícího městečka 82 milióny tun vápence. Sesuv si vyžádal skoro 100 životů. Město Frank se brzy po neštěstí vrátilo ke své běžné práci, ale nestabilnost hory vedla provinční vládu k uzavření jižní části v r. 1911. Nedostatek pracovních sil po neštěstí vedl k velkému náboru havířů v Rakousko-Uhersku, zvláště ze severozapadních Čech, severní a jižní Moravy a ze Slovenska. Noví přistěhovalci z Čech a Moravy byli soustředěni do nových těžních lokalit Michel-Natal a Sparwood. Tito přistěhovalci založili první sokolskou jednotu v Kanadě, a to 22. října 1911 v již zmíněné obci Michel v Britské Kolumbii. Sokol s velkou tradicí v našich zemích se tak stal také první krajanskou organizací v Kanadě a jeho vznik předešel samo založení Československa o sedm let. Sokolové se pak během let rozletěli o celé Kanadě. Mnozí Sokolové a jejich potomci pak také stáli u kolébky jiných krajanských organizací.

A tak ve stejných místech, ve Sparwoodu (3 765 obyvatel), v Britske Kolumbii, začala v neděli 9. října 2011 ve 14:00 hodin oslava 100. výročí založení Sokola v Kanadě. V místnosti vyzdobené historickými fotografiemi a několika památkami z minulosti se sešli potomci původních Sokolů a funkcionářů s dnešními Sokoly a hosty. Pan Ladislav Beránek s hrdostí ukazoval obrázky svého otce, kdysi pokladníka a místopředsedy první jednoty. Ottawský župní vzdělavatel Pavel Vidlák zahájil oslavu řečí ve které uvítal všechny přítomné a poděkoval těm, kteří se podíleli na přípravě této akce, včetně nedávno zesnulého Jana Waldaufa, který ji inspiroval a velmi se o ni zasloužil. Po zahajovací řeči účastníci vyslechli kanadskou státní hymnu v podání Kairy Lindley a reprodukované hymny ČR, SR a USA. Jen tradiční sokolská hymna a vlastenecká píseň Františka Josefa Pelze “Lví silou” chyběla.

Pan David Wilks, parlamentní poslanec za místní obvod, t.j. Kootenay-Columbia bývalý starosta Sparwoodu, přednesl první pozdravný projev. Po něm pozdravila zúčastněné paní Sharon Fraserová, radní a úřadující starostka Sparwoodu. Pan Edward Brabec, místopředseda Výkonného výboru Českého a Slovenského sdružení v Kanadě a předseda edmontonské pobočky a místopředseda místní organizace Společnosti pro vědy a umění, pozdravil setkání jménem těchto organizací a promluvil o již zmíněných počátcích Sokola v Kanadě, jeho zásluhách o rozvoj krajanského hnutí a vyslovil naději v budoucí spolupráci vedoucí k rozvoji všech kanadských krajanských organizací. Bratr Tom Pajer, předseda Amerického Sokola promluvil za americké Sokoly. Bratr Josef Čermák, starosta kanadské sokolské župy, se ve své řeči vrátil do 16. století k prvním Čechům a Slovákům v Kanadě, mluvil o Princi Ruprechtovi, o Moravských Bratřích, o již zmíněných místních havířích a o Baťovcích v Ontariu. Potom promluvil

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012