Rozloučení s Jarouškem Hájkem

4 2012 Aktuality česky

Dipl. Ing. Jaroslav Hájek se narodil 15. 10. 1924 a odešel do jiné ,,dimenze” 1. 4. 2012 – na apríla. Udělal to možná záměrně, humor mu nebyl nikdy cizí. Zde je článek, k jeho 80tinám....

Od samého začátku vydávání Českého dialogu máme ve Švýcarsku obětavého spolupracovníka. Nezištně (jako ostatně všichni naši zástupci ve světě) nám pomáhá s šířením časopisu, vybíráním předplatného, plateb za České kalendáře a s podobnou administrativní činností, ale – co je stejně důležité – i s dobrou radou a morální podporou. Přitom zůstává skromným a milým člověkem, kterého je potěšení potkat, když přijede do Prahy. Našemu ,,panu Hájkovi“ z celého srdce děkujeme za jeho spolupráci.

Za redakci Eva Střížovská

Blahopřání jubilantovi k významnému výročí

Jiří Kraus

V pátek 15. října 2004 oslavil 80 let jeden z předních představitelů krajanského života ve Švýcarsku – Ing. Jaroslav Hájek. Protože byl a dosud je neobyčejně činný v mnoha oborech a organizacích našeho exilu (Sokol, Zpravodaj, Svatopluk Čech aj.) pokusíme se alespoň stručně shrnout jeho životní cestu. Jaroslav Hájek se narodil v r. 1924 jako syn legionáře, který po šestiletém pobytu v ruských legiích pracoval na dráze v obci Hnátnice ve východních Čechách. Matka mu zemřela ve 13 letech. Mladý Jaroslav absolvoval obchodní školu ve Vysokém Mýtu, během války ho postihlo, jako všechny narozené v ročníku 1924, totální nasazení, takže následné studium obchodní akademie ukončil maturitou až po válce v r. 1946. Další studium na Vysoké škole obchodní v Praze bylo nejprve přerušeno vojenskou službou a po únoru 1948 zcela znemožněno.

V následujících letech pracoval J. Hájek, většinou jako ekonom, u několika firem na Karlovarsku a v letech 1958 – 1964 absolvoval dálkově Vysokou školu ekonomickou. Další dva roky vyučoval jako profesor na postgraduální škole Cestovního ruchu v Karlových Varech předměty ekonomického zaměření.

Rok 1968 a Pražské jaro zastihlo ing. Jaroslava Hájka jako aktivního člena KANu, který prosazoval zásadní reformu a změny dosavadního režimu. Proto po ruské okupaci neváhal a odešel do emigrace, do Švýcarska, kam ho jeho rodina následovala. Ve Švýcarsku začal okamžitě pracovat v krajanských spolcích a organizacích. V r. 1971 byl spoluzakladatelem Sokola Winterthur, jehož jednatelem je dodnes, zároveň se stal členem výboru a předsednictva Svazu čs. spolků ve Švýcarsku. V r. 1974 byl zvolen předsedou Svazu a stál v jeho čele téměř 5 let. Vedle toho byl i aktivním členem Besedy Svatopluk Čech Curych. Velká zásluha patří ing. Hájkovi při vydávání časopisu Zpravodaj: V roce 1974 hrozilo zastavení časopisu pro nedostatek financí a nedostatečnou evidenci v administrativě. Tehdy převzal ing. Hájek s rodinnými spolupracovníky a redaktorem dr. Strnadem technické vedení časopisu a administraci. Tento team zajistil pokračování Zpravodaje a stabilizaci počtu abonentů kolem 1400 výtisků až do roku 1990, kdy převzal vedení Zpravodaje R. Němeček. Za svou činnost ve prospěch krajanů byl ing. Hájkovi v r. 2000 udělen titul čestný předseda Svazu spolků.

Zvláštní kapitolu činnosti našeho jubilanta tvoří jeho sokolské aktivity. Jako jednatel Sokola Winterthur byl hnací silou při organizaci zimních lyžařských závodů pro celou župu a při zajištění sokolských plesů v semdesátých a Šibřinek v osmdesátých letech. Zúčastnil se všech zahraničních sokolských sletů, s manželkou Zdenou a všemi členy rodiny včetně vnuků. Od r. 1987 se stal br. Hájek starostou župy švýcarské, kterou vedl až do r. 1994.

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012