Jak vypadá „české umění“? A zajímá vůbec tvůrce národní identita? I na to se zeptá chystaná konference

3 2012 Aktuality česky

Význam české identity pro stěžejní veřejné kulturní instituce a domácí umělce různých generací je hlavním tématem diskusního fóra „Co je české, to je hezké“, které se uskuteční příští týden v pátek 30. března od 10.00 na Nové scéně Národního divadla. Jak pracují naše kulturní vlajkové lodi s českou identitou při svém dramaturgickém plánování a jak vnímají „češství“ umělci, kteří si vydobyli renomé na mezinárodní scéně? Diskuse se zúčastní významné osobnosti zdejšího kulturního života - například Ondřej Černý, David Mareček, Michal Lukeš, David Radok, Rosťa Novák či Kateřina Šedá.

Co se stane, když vtrhne kreativita do českých uměleckých pelíšků? Je synonymem pro české umění laskavost, nekonfliktnost, mírná ironie s pečlivě obroušenými hranami? A je vůbec přídomek „český“ pro tuzemské tvůrce a manažery v kultuře důležitý? Jak vnímáme české umění u nás a jaký má obraz ve světě? Co očekáváme od institucí jako Národní divadlo či Národní muzeum? Jsme národem Janáčka a Smetany nebo Švejka? Co o stavu naší společnosti vypovídá současná česká kultura? Vznikají v Česku umělecké originály, nebo se tu jen opisují prověřené umělecké proudy? Nevnímáme slovo "národ" jako pejorativní? A co se vlastně skrývá za oním „Co je české, to je hezké“? Otázek se nabízí nepřeberné množství. Odpovědi na ně budou hledat nejen panelisté fóra, ale do diskuse se může zapojit kdokoli z jeho návštěvníků.

Fórum „Co je české, to je hezké" je určeno jak umělcům, studentům uměleckých oborů a kreativcům, tak podnikatelům v kreativních oborech, manažerům z kulturní oblasti, studentům arts managementu či zástupcům veřejné správy, a samozřejmě všem milovníkům umění a těm, kterým není lhostejné, co je synonymem českého umění doma i ve světě, chtějí znát směr, kterým se současné umění ubírá. A jsou ochotni a připraveni se do moderované diskuse aktivně zapojit. Vstup je zdarma, přihlášky a více informací jsou k dispozici na www.kreativnicesko.cz.

Diskusní fórum pořádá Institut umění - Divadelní ústav v rámci několikaletého výzkumného projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR. Tématu české identity v umění se bude věnovat i nadále v sérii debatních fór a kulatých stolů během letošního a příštího roku.

V prvním panelu (10.00 - 12.00 hod.), nazvaném Kapitáni vlajkových lodí naší kultury, se diskuse účastní Vilma Anýžová, programová náměstkyně  Českých center, David Mareček, ředitel České filharmonie, Michal Lukeš, generální ředitel Národního muzea, Ondřej Černý, ředitel Národního divadla a ředitel Moravské galerie Marek Pokorný. Tyto představitelé veřejných kulturních institucí objasní, jak při svých kurátorských a dramaturgických rozhodnutích vnímají českou identitu, případně zda s ní ve svých strategiích přímo počítají. Panel se zaměří i na úskalí a přednosti, které zohlednění češství přináší. Do diskuse s nimi se zapojí novinářka a divadelní kritička Veronika Bednářová, hudební kritička Helena Havlíková, historička umění Milena Bartlov&´ a historik Jiří Rak.

Ve druhém panelu (14.00 - 16.00 hod.), nazvaném Staročeši a mladočeši, na ukázkách děl, případně performancích sami tvůrci ukážou, jak pracují s národní identitou a jejími specifickými jevy, zda ji ve své tvorbě otevřeně přiznávají či na ni aspoň odkazují, a pokusí se odhalit, jaké to přináší důsledky. Představitelé různých uměleckých generací nabídnou různé úhly pohledu. Konfrontovat se budou ti, kteří jsou na současné české i mezinárodní scéně vidět a slyšet v poslední době s těmi, jejichž jména jsou dlouhá léta prověřena mezinárodním publikem. O své názory a zkušenosti se podělí představitelé několika uměleckých generací, například režisér David Radok, operní pěvkyně a herečka Soňa Červená, výtvarník Jiří Kovanda, performer, herec, akrobat a loutkář Rosťa Novák, dirigent Jakub Hrůša, výtvarnice Kateřina Šedá, spisovatel a dramatik Ivan Klíma či básník Jan Těsnohlídek ml.

Diskuze doplní ukázky konkrétních uměleckých děl i drobné kreace performerů. Vystoupí například Cirkus TeTy, žongléři Bratři v tričku či hráč na dudy a kouzelník. Na piazzettě Národního divadla se objeví umělci ze streetartového projektu The Wall - 537 Faces.

Propagační videospoty fóra o české identitě v umění Co je české, to je hezké jsou k dispozici na http://youtu.be/7T1C-pSnTlY a http://youtu.be/nemAGgWUuM4.

Výzkumný projekt Mapování kulturních a kreativních průmyslů v České republiceInstitut umění – Divadelní ústav výzkumný projekt Mapování kulturních a kreativních průmyslů v České republice zahájil v březnu loňského roku. Jeho cílem je zmapovat jednotlivá odvětví kulturních a kreativních průmyslů u nás a následná analýza těchto dat. V rámci projektu bude provedena také komparace se situací v ostatních členských státech EU. Na základě mapovacího dokumentu budou mimo jiné formulována doporučení strategického charakteru vedoucí k lepší organizaci a efektivnějšímu financování umění a kultury z veřejných prostředků na celostátní, regionální i místní úrovni. Projekt bude ukončen v roce 2015.

´

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012