Zemřel bývalý politický vězeň Miroslav Dvořáček

3 2012 Aktuality česky
Deska Dvořáček

V neděli 11. března brzy ráno zemřel ve švédském Göteborgu bývalý politický vězeň Miroslav Dvořáček.

Do povědomí světové veřejnosti se dostal v říjnu 2008, kdy týdeník Respekt informoval o jeho osudu a roli, kterou v jeho životě sehrál spisovatel Milan Kundera.

Miroslav Dvořáček se narodil 18. ledna 1928 v Kostelci nad Orlicí. Po gymnáziu nastoupil na elitní Leteckou vojenskou akademii do Hradce Králové. Po komunistickém puči v roce 1948 byl s dalšími 95 prodemokratickými spolužáky a instruktory, kteří většinou v období druhé světové války sloužili v britském RAF, z akademie vyloučen. Dvaadvacet z nich uprchlo za hranice a 21 jich bylo uvězněno na dlouhá léta do komunistických lágrů a kriminálů.

Miroslav Dvořáček se rozhodl odejít před hrozící perzekucí na Západ. V německém uprchlickém táboře byl naverbován legendárním přednostou exilového vojenského zpravodajství generálem Františkem Moravcem k odbojové činnosti v komunistickém Československu. Výcvik prodělal u Antonína Bartoše, bývalého velitele úspěšného paradesantního výsadku Clay z období Druhé světové války.

Během druhé kurýrní mise do Československa byl Miloš Dvořáček v Praze dne 14. března 1950 zatčen. Ze dvou nalezených archivních dokumentů (policejní záznam o zatčení ze 14. března 1950 a záznam přednášky "O obraně země proti vnitřním i vnějším nepřátelům" někdejšího náměstka ministra národní bezpečnosti Jaroslava Jermana z roku 1952) vyplývá, že jeho přítomnost v Praze na studentských kolejích  oznámil na policii mladý stalinista a později známý spisovatel Milan Kundera. Ten však dnes jakoukoliv spojitost s jeho případem odmítá.

Zatčený Dvořáček byl tvrdě vyslýchán a následně souzen „z pokusu zničit a rozvrátit lidově-demokratické zřízení“. Navrhovaný trest smrti mu byl změněn na 22 let vězení. Následujících 14 let strávil v komunistických věznicích a pracovních táborech, nejdéle v uranových dolech pracovního tábora Vojna.

Krátce po sovětské okupaci Československa v roce 1968 opustil Miroslav Dvořáček svou vlast podruhé a natrvalo. Od roku 1975 žil ve švédském Göteborgu.

K obrázku:

Příběh agenta chodce Miroslava Dvořáčka byl veřejnosti představen v rámci  výstavního projektu My jsme to nevzdali na podzim roku 2009.

Odkazy: http://www.ustrcr.cz/data/pdf/pamet-dejiny/pad0901/072-085.pdf

http://www.ustrcr.cz/cs/pametnici-protikomunistickeho-odboje-a-odporu-miroslav-dvoracek

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012