Romanu Polákovi

Vladimír Stibor 3 2012 Ostatní česky

Obejdi třikrát horu
a náhle bude tvá.
Navzdory smrti
z ocúnů vstávají ptáci;
obloha se s nimi zastavuje
kdesi vysoko
a v tanci.

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012