Forum za českorakouský dialog

7-8 2002 Ohlasy a názory česky
obálka čísla

Česká republika a Rakousko jsou si jako málokteré země historicky, kulturně i příbuzenskými svazky svých občanek a občanů blízké. Přesto obě strany dosud nedokázaly postavit své sousedské vztahy na základy vzájemné rovnosti. Mnoho otázek zůstává stále nevyjasněno a jsou zdrojem konfliktů. V poslední době byly v Rakousku vzneseny hrozby bránění v přistoupení České republiky k Evropské unii. Reakce z Prahy byly často zatíženy emotivními pocity minulosti. My, občanky a občané sousedních států České republiky a Rakouska, jsme tímto vývojem znepokojeni a rozhořčeni.

Konflikty kolem Temelína a takzvaných Benešových dekretů jsou pouze viditelnými projevy tohoto skrytého napětí. Jejich spojování s přístupem České republiky k Evropské unii je tím nejnevhodnějším způsobem jejich řešení. Problémy mezi Českou republikou a Rakouskem je nutno řešit především v otevřené diskusi. Právě evropská integrace pro ni poskytuje vhodný prostor. Izolace, rozdmychávání nacionalistických pocitů a jejich zneužívání politickými stranami vedou pouze k dalšímu stupňování napětí a k destabilizaci této části Evropy.

Bruno AignerPublicista
Georg BreuerTajemník Výboru solidarity za demokracii v ČSSR
Jitka BrožákováNovinářka
Barbara Coudenhove-KalergiNovinářka
Tomáš HalíkPrezident České křesťanské akademie
Přemysl JanýrInformatik
Miroslav KunštátInstitut mezinárodních studií, Universita Karlova
Erwin LancMinistr rakouské spolkové vlády na odpočinku
Ulrike LunacekPoslankyně rakouské Národní rady
Jiří PeheŘeditel New York University v Praze
Anton PelinkaVedoucí Institutu pro politické vědy, Innsbruck
Miroslav RokosPředseda České strany Zelených
Heide SchmidtInstitut pro otevřenou společnost, Rakousko
Otto TausigHerec
Petr UhlNovinář
Jan UrbanNovinář
Monika VanaVídeňská radní

Připojuji se k výzvě Fora za českorakouský dialog. *
Ich unterstütze den Aufruf des Österreichisch-tschechischen Dialogforums. *
Jméno
Funkce
Adresa**
Telefon, e-mail**
* Prosíme zašlete poštou či e-mailem na některou z těchto adres:
Jiří Pehe, Forum pro českorakouský dialog, Malé nám. 2, CZ-110 00 Praha, jiripehe@volny.cz Jitka Brožák, Österreichisch-tschechisches Dialogforum, Kennergasse 10/3/27, A-1100 Wien, jitka.brozak@chello.at
** Tyto údaje slouží výhradně pro potřeby vzájemné komunikace.

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012