Krajani pod polární září

7-8 2002 Ohlasy a názory česky
obálka čísla

    Milá redakce,
    Uvítali jsme toto nové "švédské" číslo 6/2002, leč škoda, že struktura našeho krajanského života tady vyšla poněkud pošikmeně, jak bychom řekli po našem švédském -- měla náklon: 4 krajanské kulturní akce popisované v příspěvku bylo uskutečněny Švédsko-česko-slovenským spolkem, který však autor nezmínil. Přitom jsou Tommy Takács a Zdeněk Vávra (který na snímku půjčil své jmémo Tommymu), Tomáš Danko (který zosobnil Zdenka Lyčku v jeho Centru) a manželé Rosetta a Lennart Bengtssonovi členové právě našeho spolku. Tito dva poslední vystupují dokonce v předsednictvu Spolku (nikoli Centra, které je česká vládní instituce) - a v této své roli také návštěvy obou bratří Suchých, šansoniérky Marty Balejové a herečky Jany Šulcové připravili.
    V příspěvku se zmiňuje jakýsi Česko-švédský spolek "vytvořený krajany, kteří tu byli legálně" jaksi v protikladu ke Sdružení svobodných. Skutečnost je ta, že tak jako se změnil Domov se změnila i česká a slovenská komunita tady: z Exilu na Krajanství. Přitom byl náš spolek krajany -- nikoli pouze a nikoli právě "legálními (t.j. ze švédsko-krajanských manželství) přeměněn z kulturně orientované švédské společnosti na forum všech krajanů i Švédů orientovaných na českou a slovenskou kulturu. Jako takový dobře spolupracuje nejen ve Stockholmu se Sdružením svobodných a s novým Švedsko-slovenským spolkem, ale v rámci obnoveného Svazu českých a slovenskýckh spolků ve Švédsku také s göteborským Sokolem a dalšími spolky v kraji, a to nejen akcemi popsanými v příspěvku, ale i svým profesionálním kulturním čtvtletníkem Bulletinen, kde i České centrum (které svým nezdolným ředitelem Z. Lyčkou vydá za celý další spolek) má své obsahově bohaté stránky. Je-li ČC apolitické, není to rozhodně proto, aby mohlo "sloužit oběma organizacím", jak by si z příspěvku někdo mohl pomyslet.
    Ze skuteřnosti, že náš spolek je také největším propagátorem Českého Dialogu ve Švédsku, vyplývá též, že rádi můžeme poskytnout redakci kritické "peer review" vašich příštích externích příspěvků z tohoto kouta světa.
    Potěšila nás redakční reportáž z Krajanských dnů pořádaných Svazem č. a sl. spolků ve Švédsku. Sympatickou Marinu si pánové Vlado Hronec, Ota Štorch a Ivan Jonáš dovolují po švédsku "pozvat" (t.j. dát do placu, zatáhnout rundu) na svá pravá jména.


Váš Ivan Jonáš
Předseda ŠČSS

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012