21. světový kongres SVU v Plzni

7-8 2002 Aktuality česky
obálka čísla

    Ve dnech 23.-30. června se konal v západočeské metropoli Plzni 21. světový kongres Společnosti pro vědu a umění. Na slavnostním zahájení zazněly hymny - česká, slovenská, americká, kanadská. Zahájení se zúčastnili mj. i zástupci amerického, kanadského, slovenského velvyslanectví. Celý kongres pak probíhal pod záštitou prezidenta ČR Václava Havla, který poslal do Plzně zdravici. Zahájení se též zůčastnili diplomaté zmíněných zemí.
    V 80 panelech současně běžících na různých místech se vystřídalo na 480 přednášejících. Každý z posluchačů si mohl vybrat téma, o které má zájem.
    Dle slov prezidenta společnosti Miloslava Rechcígla, jr., se zasloužili o dobrý průběh kongresu plzeňští organizátoři. Kromě vedení Západočeské univerzity, které připravilo skutečně důstojné i praktické zázemí kongresu, se zapojilo do organizátorské práce na 40 studentů. Dokonce neváhali přijet do Prahy, přivítat účastníky a poté je speciálními autobusy přivézt do Plzně. A protože SVU klade v poslední době právě důraz na mladé nástupce, v kterých vidí budoucnost, vyjádřil dr. Rechcígl velkou radost nad touto skutečností.
    SVU je jedinečná v tom, že její záběr je široký - věda a umění, na rozdíl od úzce zaměřených vědeckých či uměleckých oborů. Tím, že propojuje různé obory aktivní lidské činnosti a navíc profesní i národní zájmy, získává si jak nové aktivní členy (občany USA s českými kořeny i Američany se zájmem o českou řeči či českou kulturu), tak i pozornost veřejnosti.
    To se nakonec potvrdilo na závěrečném diskusním panelu, kde vystoupilo několik amerických účastníků nečeského původu s velkými díky za uspořádání tohoto smysluplného kongresu. Jejich chvála je velmi cenná pro propagaci České republiky.
    Odborný program byl, jako vždy, doplněn bohatým programem kulturním. Koncerty, divadlo, filmy. Velkým zážitkem byl koncert Plzeňské filharmonie, na který jejich první houslistka neváhala přiletět z USA a další den letět zpátky.
    SVU se dnes kromě odborných i široce pojatých témat napříč vědeckým i uměleckým spektrem zabývá i vzrůstajícím zájmem o české kořeny usedlíků v USA i jinde a o udržování národního dědictví. Na popud SVU také vznikla National Heritage Commision, jejímiž členy jsou i největší americko-české organizace. Mapují například život Čechů v USA, památky, ale i archívy informací na různých místech. Odhadem žije v USA nejméně jeden a půl milion lidí, kteří se hlásí k českému původu.


-es-

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012