Hovoří nezávislý poslanec Svatopluk Karásek

7-8 2002 Aktuality česky
obálka čísla

    Vážený pane předsedo,
    vážené kolegyně a kolegové,
    nyní přikročíme k volbě místopředsedů Poslanecké sněmovny, z nichž jeden - poslanec Filip - je členem Komunistické strany Čech a Moravy. Člen komunistické strany má být zapojen do volené funkce ve sněmovně - to je nóvum v posledních dějinách našeho státu - a není správné, aby se tak stalo bez povšimnutí - jako, že se nic neděje.
    Pro volbu kolegy Filipa mluví zásada paritního zastoupení. Je to zásada demokratická, a proto bychom mohli mít pocit, že jeho volbou uchováváme kvalitu naší demokracie. Z jiného hlediska bychom volbou kolegy Filipa demokracii vážně ublížili a to tím, že bychom poprvé zvolilili do vysoké funkce člena nedemokratické strany. V minulosti našeho státu i jiných států Evropy se jasně prokázalo, že nedemokratické strany získávají svou moc postupně, že dovedou využít a zneužít "slabostí" demokratických metod, přičemž za slabost je považována korektnost, slušnost a plnění dohod. Osobně ještě neznám současné poslankyně a poslance komunistické strany a uznávám, že mezi nimi mohou být solidní lidé s hlubokým sociálním cítěním a žádám je, aby mé konstatování nebrali osobně... Jak známé - zákon č. 198 z rokzu 1993 stanovil, cituji: "Komunistická strana Československa byla organizací zločinnou a zavrženíhodnou" - konec citátu. Ptám se, změnila současná komunistická strana svou ideologii, svou podstatu, své jméno, distancovala se od své minulosti, zřekla se se politického násilí? IV. sjezd této strany ve Žďáru nad Sázavou v prosinci roku 1999 mj. píše: "Strana si zachovala a zachovává komunistický charakter."
    Současná komunistická strana se bezesporu hlásí ke Komunistickému manifestu, ve kterém je zakotvena třídní nenávist a metoda násilí. My dodnes spíše jen tušíme, jak současná komunistická strana hodnotí rok 1948, padesátá léta, rok 1968 a rok 1989.
    Já bych chtěl zdvořile požádat Komunistickou stranu Čech a Moravy, aby se jasně v brzké budoucnosti vyjádřila k těmto zásadním námitkám, aby vyjádřila svou distanci od minulosti a politického násilí, aby nám tak usnadnila naší práci ve sněmovně a sňala z nás odpovědnost, kterou cítíme. Až pak budu já a mně podobní plně podporovat demokratickou zásadu paritního zastoupení.
    Jelikož současná Komunistická strana Čech a Moravy ještě neprokázala svou úctu k demokratickýcm hodnotám a nezřekla se metody politického násilí, není podle ného názoru, správné jí projevovat naši plnou akceptaci a tvářit se, jako že se jedná o stranu demoratickou.
    Jako poslanci plníme mandát našich spoluobčanů. Není tomu tak dávno, kdy jsme slibovali, že budeme hájit zájmy našeho lidu. K našemu lidu zajisté patří i přemnohé oběti komunistického režimu - nepřeživší i přeživší.
    Nahlédněme tuto naší volbu i z jejich hlediska - hlediska naší minulosti, současnosti a budocunosti.
    Díky za slyšení.


Svatopluk Karásek
(Z vystoupení nového nezávislého poslance.)

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012