Ještě konec tisku

5 2002 Aktuality česky
obálka čísla


    V pátek 12. dubna 2002 se v Brně sešli členové Obce spisovatelů a Obce moravskoslezských spisovatelů, aby se zabývali dvěma problémy českého tisku.
    1. Intelektuální úrovní v duchu nejlepších tradic českých spisovatelů a novinářů.
    2. Současnou nadměrnou monopolizací majitelů českého tisku.
    Konference vyslechla mj. přednášky historika a spisovatele Bořivoje Čelovského, bývalého šéfredaktora Svobody Ivo Šebestíka a redaktora Moravskoslezského Dne Boleslava Navrátila. Konference vydala toto prohlášení:
    "Účastníci konference reagovali na publikaci historika Bořivoje Čelovského věnovanou monopolizaci českého tisku. Široká diskuse jednohlasně potvrdila závěry Čelovského knihy (Konec českého tisku), že koncentrace novin, tiskárenských a distribučních firem v rukou dvou tří vlastníků je zřejme v rozporu s antimonopolním zákonem.
    Jako tvůrci slovesné kultury upozorňujeme, že zmíněná koncentrace způsoboje resignaci kultivovat čtenáře a noviny jsou pohým nosičem reklamy a byznysu."
    Tato rezoluce bude předána Radě Obce spisovatelů a Radě Obce moravskoslezských spisovatelů.


-red-

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012