Knihy: Jolana Šopovová - Jiří Mucha

Martina Fialková LÉTO 2011 Ostatní česky

Přesně v den výročí 20 let od smrti novináře a spisovatele Jiřího Muchy byla za přítomnosti jeho dcery Jarmily, řady přátel a pamětníků pokřtěna kniha, která stojí za pozornost. Na počátku všeho byla diplomová práce autorky, která se týkala Muchova překladu jistého literárního díla z angličtiny. Při osobních setkáních v letech 1987 - 89, měla autorka možnost tak jako asi většina lidí, kteří se s Muchou kdy potkali, propadnout kouzlu jeho mimořádné osobnosti. Výsledkem je kniha, která představuje v posledních letech neprávem opomíjeného Jiřího Muchu jako člověka, který do své literární tvorby přetavil nekonečně mnoho životních zkušeností světoběžníka, vystavěl katedrálu kráse, ale také svobodě ducha, stal se básníkem prózy.

Šopovová postupuje krůček po krůčku od určujícího dětství v rodině tvůrce velikána světové secese Alfonse Muchy přes studentská léta v Praze, jižních Čechách i v Paříži, kde začíná i svoji novinářskou dráhu. Zastavuje se ve válečném období, které Jiřímu dává a vzápětí bere velkou lásku, první ženu, hudební skladatelku Vítězslavu Kaprálovou. Dobrodružná povaha a povinnost vůči vlasti jej vedou do cizinecké legie ve Francii a později do Británie, kde se stane válečným dopisovatelem BBC. Pracuje na frontě v Africe i v Tichomoří. Zvyklý stále cestovat, díky znalosti jazyků pohybuje se Mucha po celém světě i ve válce i po ní jako doma. Skutečný domov – Československo, kam si z Británie přiveze i druhou manželku, Geraldine, mu však brzy za válečné hrdinství na západní frontě připraví odplatu v podobě vykonstruovaného procesu a věznění. Největší oporou v tomto období je mu osudová žena – Vlasta Plocková. Jejich dceři Jarmile je 7 měsíců, když je Jiří zatčen. Teprve v 18 letech se Jarmila dozvídá, kdo je jejím otcem a po dalších dvaceti její vzpomínky výraznou měrou přispívají ke vzniku této knihy.

Literárně zpracované válečné zážitky vysoce hodnocené kritikou (Oheň proti ohni) střídají deníkové zápisky z vězení (Studené sluce). Po propuštění Muchův další životaběh ovlivňuje pokroucená doba. Mucha manévruje v tehdejším režimu, kvůli péči o znovuvzkříšení díla svého otce musí nutně cestovat. I z osobního nezbytí, živelné potřeby. Udržuje obrovské množství kulturních i dalších kontaktů doma i v zahraničí. Díky neúnavné a cílevědomé práci se mu podaří o otcovo dílo vyvolat opět celosvětový zájem, ale konečně jej i poznat. S úžasným ponorem napíše Alfonsův životopis Kankán bez svatozáře (přepracované vydání pod názvem Alfons Mucha). V Praze se jeho dům na Hradčanech stává středobodem společenského dění. Mucha svým rozhledem, vzděláním, osobním kouzlem a životním stylem působí na své okolí. Žije až hektickým životem, zázemí mu tvoří další femme fatale, Marta Kadlečíková, jejíž nezměrnou zásluhou je uspořádání obrovského rodinného archivu.

Od sedmdesátých let Muchovy knihy nemohou vycházet. Až v roce 1988 strhující biografický román Podivné lásky, kterým se vrací na začátek, do předválečné Francie a k příběhu vlastního milostného trojúhelníku Mucha – Kaprálová – Martinů.

Šopovová sestavila ve své knize precizně dokládá, co vše mělo vliv na podobu jednotlivých etap života Jiřího Muchy. Skládá mozaiku jeho neuvěřitelně bohatého života ze stovek úryvků korespondence, rozhovorů s členy rodiny, přáteli i spolupracovníky, zasazuje vše do souvislostí doby. Vytváří plastický obraz Muchova života, z nějž na nás hledí tak trochu donchuanovskýma očima člověk- solitér, stojící mimo různé proudy, s nezměrnými životními zkušenostmi, a přesto stále hledající.

Kniha nemůže dát odpověď, zda Jiří Mucha našel, co v životě hledal. Nabídne však čtenáři možnost najít si pro sebe Jiřího Muchu.

Vyšlo vlastním nákladem autorky

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012