České kořeny ve Vídni

LÉTO 2011 Naši ve světě česky
obálka čísla

Především hlavní město dřívější Rakousko- uherské monarchie Vídeň přilákalo za obživou již od 19. století statisíce Čechů (i Slováků). Česká komunita, v níž se dnes potkávají jejich potomci s těmi, kteří sem emigrovali v dobách komunismu, ale dnes již i s nově příchozími za prací či studiem, je zde velice specifická. Nový díl ponese název České kořeny ve Vídni a zaměří se především na Čechy v rakouské metropoli. Představí kromě několika zajímavých osobností a rodin také fenomén české školy a divadla.

Školský spolek Komenský a ochotnický divadelní soubor Vlastenecká omladina zde udržují kontakt s českou kuturou, jazykem, vzdělávají v nich a baví nepřetržitě již přes 120 let. Právě zde – a také v galerii Jana Brabence na vídeňském Spittelbergu, vznikly první záběry do nového dokumentu.

Ve škole J.A. Komenského se nás ujali Ing. Karel Hanzl, starosta Školského spolku Komenský, jeho žena Mag. Jana Hanzlová, ředitelka tzv. Volksschule, tedy základní školy, a také milá paní Margita Jonas, pravá ruka vedení školy, asistentka, která nás všude provázela. S Ing. Hanzlem vznikl zajímavý rozhovor na téma minulost, současnost a budoucnost školy. Tento obětavý a zapálený muž z generace původních vídeňských Čechů, pro nějž je dobrý chod školy viditelně alfou a omegou, ač je jeho vedoucí funkce léta pouze čestná, perfektně hovoří česky. Ke škole, o jejíž rozvoj pečuje, jej váže bytostný vztah, navštěvoval ji sám jako dítě a chodily sem i obě jeho děti. Je příjemné slyšet, že přes všeliké potíže s financováním a legislativou menšinového školství se české škole ve Vídni nyní skvěle daří, stále roste počet jejích žáků, a to i na třetím, gymnaziálním stupni, který zde byl před několika lety znovu pro značný zájem rodičů obnoven.

I sem naše kamera nahlédla a pohovořili jsme s mladou paní ředitelkou Mag. Helenou Huber.

Škola s úctyhodnu tradicí více než 120 let pečuje o český jazyk i kulturu nových vídeňských generací českého původu – a to od mateřinky až po maturitu.

Jak děti výuka baví a zajímá, to vám řeknou v příštím dokumentu České kořeny už samy – protože to hlavní, co chceme ve filmu ukázat, bude samotný proces výuky. Rodinné a přívětivé prostředí školy, milé a nápadité učitelky, spontánně česky i jinak brebentíci děti, to vše diváky jistě zaujme.

O Vlastenecké omladině jste si v ČD mohli nedávno přečíst. S kamerou jsme se zúčastnili zkoušky, kterou se soubor připravoval na další představení My fair Lady. Nálada výborná, nadšení a potěšení ochotníků viditelné, až nás za kamerou popadla chuť zkusit si divadlo také a vylézt si na ta prkna v sále školy Komenského, kde se zkoušelo, obléci si kostým, nasadit půvabný klobouček a hrát.

Rozhovory pod jevištěm jsme vedli hned s několika členy souboru. Divadelní medailonek bude doplněn osobní výpovědí paní Anny Vaďurové, která v současné době soubor vede, a jejího muže.

Galerie Jana Brabence – to je oáza uměleckých setkávání na krásném, historickém místě kousek od srdce Vídně. Spittelberg je jedna ze starých romantických uliček poblíž Hoffburgu. Tvoří ji nízké domky dýchající minulostí, v nichž najdete útulné kavárničky, hospůdky a obchůdky s uměleckými suvenýry. A také na dvě strany rozprostřenou, klenutým průchodem do úhledného dvorečku rozdělenou galerii Jana Brabence. Zde se už přes 30 let vystavuje a koná všeliké umění... od výtvarných vernisáží přes malé hudební či divadelní produkce, čtení či různé happeningy. Duší toho všeho je výtvarník, který zasvětil své umění především kůži. O jeho výstavách a akcích, které často pořádá také v Praze, kde má svůj druhý ateliér, jsme častokrát psali. Jan Brabenec byl i hostem našich Hovorů bez hranic. V dokumentu o Češích ve Vídni proto nemůže chybět. Je zde totiž jednou z nejvýraznějších osobností, bez níž se neobejde žádná událost týkající se české kultury ve Vídni. A jeho zajímavé obrazy, vytvářející magickou, lehce provokativní atmosféru, jsou ozdobou nejednoho interiéru v řadě evropských zemí.

V době našeho natáčení v galerii Jana Brabence probíhala vernisáž přátel z Prahy...

Další natáčení ve Vídni plánuje tým Českých kořenů na podzim. Vítáme zájem všech, kdo by měli náš projekt zájem jakkoli podpořit. Intenzivně sháníme sponzory na zajištění další části natáčení a výrobu filmu.

České kořeny v České televizi
Jednáme o uvedení obou již hotových dílů (švédského a švýcarského), které prošly náročným dramaturgickým výběrem ČT. Otázkou je, zda nevyčkáme na dokončení dílu třetího, jak ČT navrhuje, že by pak bylo vhodné odvysílat tři díly jako sérii krátce za sebou.

Nadále uvžujeme o natáčení Českých kořenů v Kanadě – i pro tento díl hledáme sponzory.

Více o projektu najdete na www.ceskekoreny.cz.

Informace připravila a na váš zájem se těší:
Martina Fialková

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012