Doteky věčnosti

LÉTO 2011 Kultura česky
obálka čísla

Patří k umělkyním, jejichž dílo dýchá hloubkou a duchovností – ADRIENA ŠIMOTOVÁ. (6. 8. 1929)

Cesta
Při studiu na VŠUP v Praze se seznámila s budoucím mužem: s ním a s kolegy tvořila jádro skupiny UB 12. Od šedesátých let vystavovala samostatně i skupinově. Zúčastnila se Bienále v Sao Paulu, Bienále mladých v San Marinu, přispívala na bienále grafiky v Lublani. Získala řadu ocenění, včetně Grand Prix. Po smrti manžela (1972) malbu opustila, za hlavní materiál si vybrala textil s myšlenkou jeho uplatnění v prostoru. Vystavovala soukromě a neoficiálně, později veřejně doma i v zahraničí.

Rok 1990 pro A. Šimotovou znamenal retrospektivu v GHMP (druhá velká výstava byla v Národní galerii – 2001) i obsáhlou monografii. Zároveň pozvání k pobytu v ateliéru Centre Pompidou. Za rok udělení francouzského Řádu rytíře umění a literatury. Škálu výstav ve Francii a po Evropě, stejně tak ve vlasti. Nejlepším lékem na úmrtí syna (1994) byla neúnavná práce, další výstavy i vyučování na letní škole v Salcburku. Lidský a umělecký profil Adriany Šimotové byl prezidentem ČR oceněn Medailí za zásluhy I. stupně (1997). Vyšla její kniha konfesí a poezie Hlava k listování.

Zrání
Lidsky vyzrálá odjakživa, umělecky od sklonku šedesátých let minulého století: období největších osobních bolestí i osamění a zkoušek společnosti jako by jí daly neuvěřitelnou sílu k výtvarné svébytnosti a opravdovosti – k jedinečnosti. Soustředila se na lidskou podstatu vztahů. V následných desetiletích ji vlastní myšlenky a prožitky utvrzovaly, že se vydala tou nejsprávnější cestou. Své nejdůležitější téma základní lidské existence dokázala vyjadřovat se stále větší citlivostí a procítěností – tím ho „jen“ prohlubovala. Pro zachycování naléhavosti situací nacházela nenápadnou, ale o to však osobitější formu: ve stálé reflexi skrze ni a v komunikaci se sebou samou i s ostatními došla až na dřeň podstaty bytí. V práci s textilem, později s papírem byla a zůstává pro autorku nejdůležitějším prvkem - motivem perforace, a to při popření jakýchkoliv hranic.

Letošní životní jubileum Adrieny Šimotové je uctěno hned dvěma významnými pražskými výstavami v Muzeu Kampa a v Galerii Rudolfinum.

Olga Szymanská

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012