Senát parlamentu ČR

LÉTO 2011 Aktuality česky
obálka čísla

STÁLÁ KOMISE SENÁTU PRO KRAJANY ŽIJÍCÍ V ZAHRANIČÍ
PŘEDSEDA KOMISE PhDr. Tomáš Grulich

V Praze 1. března 2011

Vážené dámy,
vážení pánové,

velice mne potěšil Váš zájem o spolupráci se Stálou komisí Senátu pro krajany žijící v zahraničí a velice si vážím Vašeho zájmu a hlavně Vašeho času, který věnujete krajanskému životu a problematice kolem něj.

V Senátu se věnuji tomuto tématu již pátým rokem a z mých názorů je Vám jistě znám názor ten, že je potřeba zřídit úřad, který by podléhal Úřadu vlády a který by se „staral“ o krajany komplexně. Dnes je tato činnost „roztříštená“ na několik pracovišť - ministerstev a můj pocit je ten, že koordinace mezi nimi není dostatečná. Se svými kolegy se již dva roky snažím o posun v této věci, ale zatím marně. Z archivu komise, i z mých osobních zkušeností, je patrné, že aktivity směřující k centrálnímu zastřešení vztahu mezi ČR a Čechy žijícími v zahraničí končí vždy na mrtvém bodě a člověk získává pocit, že se začíná znovu a znovu.

Z těchto důvodů a po konzultaci s mými kolegy z komise pro krajany a s některými z Vás, jsem dospěl k názoru, že je potřeba vytvořit silnější a hlavně širší diskusní platformu, která by při komisi byla a tou je Konzultativní rada. „Nová“ Konzultativní rada by měla být složena z Vás, lidí, kteří žijí v krajanských komunitách aktivní život a zástupcu ministerstev, včetně předsednictva vlády, které řeší otázky kolem Čechů žijících v zahraničí a migrace jako takové. Migrace je oboustranný proces, kdy jedni odcházejí a druzí přicházejí. Existence jakéhosi koordinačního centra je závislá na politické vůli. Po konzultacích na předsednictvu vlády je schůdnější směr, zahrnout vztah státu a jeho minorit do širších otázek migrace. Zmínil jsem tady otázku migrace z důvodu, že spatřuji ve spojení migrace a otázek kolem krajanů silnější podnět pro zřízení jednoho úřadu, který by se komplexně zabýval touto problematikou.

V minulosti byla Konzultativní rada 20 členná a komise se dohodla, že by to mělo tak zůstat i nadále, a proto jsme se dohodli, že 8 osob bude nominováno z ministerstev a 12 z řad krajanů. Váš zájem je větší než je počet 12, což tak jak Vás znám, mě nepřekvapilo, a proto mi dovolte Vám nabídnout model 12 členů Konzultativní rady, kteří se budou účastnit jednání komise a ostatních zájemců, kteří by se mohli účastnit jednání kdykoliv budou moci v rámci svých cest do Prahy. Zasedání komise je veřejné a velmi rádi si vyslechneme názor každého, i když není členem Konzultativní rady. Vězte, že mu budeme věnovat pozornost minimálně tak, jak jsme činili i v době minulé. Je samozřejmostí, že každý zájemce obdrží všechny informace, jako by byl členem Konzultativní rady.

Prosím Vás, zasílejte své podněty prostřednictvím mailu na tajemnici komise anebo na jmenovaného mluvčího KR, eventuálně se připojte v rámci skype konference, kterou by si členové KR uspořádali před jednáním komise. V konzultacích s některými z vás bylo znát podivení na nutné účasti na každém zasedání komise a Konzultativní rady. Omlouvám se, že byla asi zvolena nevhodná formulace. Podle mých představ není nutná vždy osobní účast. Zásadní věci se budou vedle jednání řešit především písemnou formou, a tedy nikdo nebude krácen na svých možnostech reagovat na otázky vzniklé při osobních jednáních v Konzultativní radě a komisi.

Vážení a milí kolegové, pevně věřím, nebo alespoň skromněji doufám, že vytvoření meziresortně široké diskusní platformy povede nejen k informovanosti doteď atomizujících subjektů, ale také ke kýženému centrálnímu rešení otázek vztahu Čechů žijících v zahraničí a České republiky.

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012