Otevřený dopis - Vážení pánové předsedové ODS, TOP 09 a VV, potažmo páni ministři, potažmo paní a pánové poslanci i senátoři.

LÉTO 2011 Aktuality česky
obálka čísla

Vážení pánové předsedové ODS, TOP 09 a VV, potažmo páni ministři, potažmo paní a pánové poslanci i senátoři.

Před několika dny jsem se doslechl o nových opatřeních, která česká vláda hodlá prosadit v poslanecké sněmovně. Jde o zvýšení DPH na knihy a ostatní tištěnou produkci v české republice: z existujících 9 % na celých 20 %!

To je, páni předsedové, ministři a paní a pánové poslanci a senátoři, s odpuštěním, (jak rozšafně říká jeden z vás) taková pitomost, jakou nedokázal vymyslet ani náš geniální Jaroslav Hašek ve svém Dobrém vojáku Švejkovi.

Podíval jsem se s pomocí internetu, jak řeší otázky DPH tištěné produkce v okolních zemích. Bratři Slováci již v roce 2008 uznali, že vláda má jakous takous odpovědnost za vzdělanost národa a snížila DPH na tištěnou produkci z 19 % na 8 %. Náš velký demokratický příklad, Velká Británie, přišla ještě mnohem dříve k mnohem radikálnějšímu názoru a DPH na knihy zcela zrušila. Prosím pěkně, již v roce 1855(!) a od té doby si žádná vláda Jejího Veličenstva, ať labouristická či konzervativní, nedovolila na tento patent sáhnout. Žiji již řadu desetiletí ve Švédsku: švédské vlády, ať už pravicové, či levicové, své poddané co se DPH týče, nijak nešetří: ke všem cenám připočítávají DPH ve výši celých 25 %! S jedinou výjimkou: tou jsou knihy! Tam je sazba pouze 6 %. Vzdělanost národa má přednost před naplněním státní kasy!!!

Nebudu unavovat výčtem situace s DPH v dalších zemích. Můžete to prověřit na internetu. Pokud to nezvládnete sami, poproste své potomky: pro ně to jistě bude hračka.

Nemohu pochopit, co mohlo vést českou vládu k tak kolosálně nepromyšlenému návrhu, jako je zvýšení DPH na knihy na více než dvojnásobek! O tom, že náš národ prožívá těžkou a neustále se prohlubující vzdělanostní krizi, se již ani nediskutuje. Patří to, bohužel, k jednomu ze zásadních axiomů současnosti. K axiomům dnešního dne patří, bohužel, i ta skutečnost, že naše vzdělanostní krize se šíří skoro jako chřipková epidemie. Je jen otázkou času, kdy české ženy a muži budou nuceni začít vyhledávat nekvalifikovanou práci v zemích s podstatně větším respektem ke vzdělání a v důsledku toho i vyšší vzdělaností. Třeba v Číně, Indii, v lepším případě – ve Finsku.

Myslíte si, paní a pánové, že přeháním? Ani v nejmenším: naše vlády nejsou již léta schopny vyřešit problém s maturitami! Nediskutují naši politici na počátku třetího tisíciletí možnost zrušení maturit z matematiky? Nemění se naši ministři školství skoro stejně rychle, jako naši ministři zdravotnictví? Nezaplatilo se ze státního rozpočtu na státní maturity nejméně půl miliardy? Nesnaží se naši politici všemožnými způsoby zprivatizovat alespoň část našeho, kdysi tak proslulého, systému výuky a školství? Nediskutují se v naší zemi neustále plány na zavedení školného a obložení vzdělání různými obroky?

Jste to vy, paní a pánové, kterým byla, zřejmě nějakým tragickým nedopatřením či omylem, svěřena vláda nad naší zemí.

Budeme muset vymyslet účinnější koště, jak vás z vašich míst vymést. Co nejdříve! Pokud to nevymyslíme sami, budeme se muset zase poradit s kolegou a krajanem Járou Cimrmanem.

Věci se rychle a lehce kazí – jejich náprava však trvá dlouho a někdy je i procesem ireverzibilním, jak říkáme my, učenci. U vás se to nazývá dějem nevratným. Nevratným se musí stát pouze vaše vymetení z politiky. To však náleží udělat nám, voličům.

S pranepatrnou úctou
Váš František Janouch
jaderný fyzik

P.S.:
Potažmo, a s rozpaky, dávám svůj list na vědomí i panu prezidentovi Klausovi: kdyby totiž poslanecká sněmovna tak kontroverzní návrh na zavedení 20% daně na knižní produkci schválila, pan prezident byl ho mohl vetovat a katastrofu alespoň trochu oddálit. Bylo by to zřejmé první prezidentské veto, které bych uvítal.

Ve Stockholmu a v Praze,
6. 3. 2011

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012