ČSÚZ pomáhá zachovat češtinu na Slovensku

LÉTO 2011 Naši ve světě česky
obálka čísla

Ještě před nedávnem jsme žili ve společném státě. Slováci v České republice a Češi na Slovensku nebyli nikdy v postavení menšiny, nebyly bariéry, které by je dělily od většinového národa ani od rodné země. Po rozdělení Československa v lednu 1993 se všechno změnilo a česká komunita na Slovensku, zejména v Bratislavě a souběžně v Košicích, pocítila potřebu vytvořit organizaci na obranu svých národních zájmů. Výsledkem bylo v dubnu 1994 založení Českého spolku na Slovensku. „Když jsme začínali, neměli jsme nic, kromě nadšení zakladatelů a touhy české komunity, jež se proti své vůli přes noc stala národnostní menšinou, sdružit se, aby si zachovala jazyk, kulturu, sbevědomí a místo ve společnosti, hodnoty, které byly do té doby považovány za samozřejmost“, připomíná předseda Českého spolku na Slovensku Pavel Doležal.

V poměrně krátkém čase se podařilo po celém Slovensku vytvořit deset regionálních organizací a čtyři místní kluby. Z některých z nich, například z košické se v roce 2005 staly samostatné právní subjekty, které nicméně zůstaly členy střechového Českého spolku jakožto koordinátora činnosti krajanů na Slovensku a reprezentanta českých krajanů na Slovensku navenek, ať už ve Federativní unii slovanských menšin v Evropě či Mezinárodním českém klubu, jejichž je členem. Za šestnáct let své existence uspořádal množství kulturních, společenských, vzdělávacích a sportovních programů po celém Slovensku, přehlídky v umělecké činnosti, běhy vzájemnosti, salony, fotosoutěže, turistické srazy, malířská sympozia, festivaly a poznávací zájezdy do České republiky.

Ve spolupráci s Československým ústavem zahraničním, který programově podporuje kvalitní výuku dětí Čechů žijících v zahraničí a přispívá k šíření českého jazyka a české kultury ve světě, uspořádal Český spolek v Košicích letos na přelomu února a března vzdělávací český tábor v Praze. „Vzdělávací české tábory pro děti a mládež, kterými aspoň částečně nahrazujeme výuku českého jazyka, literatury, historie, umění a reálií, jež ve slovenském školním systému není zařazena ani jako alternativní forma, pořádáme už řadu let. Letos chceme v jeho první části umožnit přímé poznání historických památek a kulturního života hlavního města České republiky,“ napsala předsedkyně spolku MUDr. Dagmar Takácsová do ČSÚZ v žádosti o subvenci na tuto akci a o sestavení a zajištění kulturního a vlastivědného programu zájezdu mládeže do Prahy. Československý ústav zahraniční rád vyhověl, pětidenní vlastivědný a kulturní program pro čtrnáct žáků ve věku od 12 do 16 let, dvě vysokoškolské studentky a dva vedoucí připravil a financoval a členka jeho správního výboru účastníky zájezdu navíc provázela na prohlídách Pražského hradu, Národního divadla, Staroměstské radnice, Betlémské kaple, Karlova mostu, Obecního domu, židovských památek, pražské zoo a na představení baletu Popelka ve Státní opeře a Hostince u Kamennéího stolu v Divadle Na Fidlovačce.

„Přestože máme své webové stránky, slovenská televize vysílá český národnostní magazín, občas se zprávy o životě české komunity objeví i v regionálním zpravodajství nebo v týdenním menšinovém zpravodajství a ve slovenském rozhlase je pravidelně i vysílání v češtině, děti žijící na Slovensku včetně těch českého původu přece jen postupně přestávají automaticky rozumět češtině,“ přiznávají čeští krajané na Slovensku. V oblasti Košic jich žije přes 500. Nová slovenská právní úprava používání státního jazyka a jazyků menšin navíc nijak nezaručuje, že prezentace české kultury, tak jak ji dosud více méně bezproblémově mohly v médiích zajišťovat České spolky, bude možná i nadále. Situaci ještě zkomplikovalo rozhodnutí české vlády zrušit v rámci úsporných opatření některá Česká centra v zahraničí. Mezi nimi je i České centrum v Košicích, které je uzavřeno od 1. března. „To Českému spolku velmi komplikuje situaci“, přiznala MUDr. Dagmar Takácsová. Právě České centrum bylo oním zázemím, kde mohli čeští krajané pravidelně pořádat kulturní a společenské akce. V této souvislosti nabývá na významu spolupráce spolku s ČSÚZ, který například již přede dvěma lety významně pomohl jeho Ženskému sboru, když mu zakoupil nový elektronický klavír. „Pomoc ČSÚZ je pro nás neocenitelná,“ opakovala při pobytu v Praze vedoucí českých vzdělávacích táborů Jitka Smrigová. Je přesvědčená, že podobné systematicky uskutečňované akce zůstávají jediným způsobem, jak zajistit, aby se u mládeže z českých a smíšených rodin na Slovensku čeština a česká kultura zachovala a dál rozvíjela.

Hebr

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012