Slovo šéfredaktorky - Jedu z Prahy do Rumunska

LÉTO 2011 Slovo redakce česky
obálka čísla

Kamiony brázdí dálnice sem a tam. Vozí maso, zeleninu aj. z Maďarska a do Maďarska, z Německa a do Německa, z Polska do Česka a z Česka do Polska, z Chorvatska a do Chorvatska. Předjíždíme předjíždějící se kamiony, je jich všude plno.

Obchodní boj už zničil český česnek, ačkoli levnější čínský, prodávaný nyní v ČR, je spíše česneková atrapa bez chuti. Bylo by vhodné, kdyby naše hospodářské vedení podpořilo české pěstitele česneku. Nejde samozřejmě jen o česnek. Nejsem odborník na ekonomiku, jsem jen nespokojený zákazník.

Esteticky hezká rajčata či jablka na našich pultech jsou mnohdy také bez valné chuti.V poslední době čeští farmáři a pěstitelé nabízejí s úspěchem svoje jablka, brambory, rajčata a mnoho dalších produktů na trzích a ve farmářských prodejnách. Našli se však chytráci, kteří nakoupí „chemická“ jablka v supermarketu a přinesou je na trh! Naštěstí se to nakupující dozvěděli včas. Pevně věřím, že slušní zemědělci budou mít navrch. A také, že se objeví dobrá rajčata z Rumunska, když už se musí odněkud dovážet...

Dnes tedy spíš relaxuji. Potkávám tady, v rumunském Nadlaku (na hranicích s Maďarskem) Slováky, jejichž předci sem přišli na podzim v roce 1802, když už předtím žili asi padesát let v Maďarsku. Zorali pozemky, seli a sklízeli, postavili si domy, především školu a kostel. Více se dočtete (na str. 40, 41). Ať již Češi či Slováci odešli tam či onam, všude se dobře uplatnili, všude získali váženost a úctu. Pro svoji pracovitost a serióznost. Protože jejich rajčata byla vždy chutná a vonící zemí.

Vážení čtenáři,
Jak jste mohli číst dříve, několikrát jsem chtěla vydávání Českého dialogu ukončit. Unavena všemožnými starostmi o chod redakce, plnění úředních povinností i péčí o dostatek abonentů. Ale – vždy když už měla tištěná verze Českého dialogu na mále, jste mne Vy – čtenáři – přemluvili, abych ještě ve své práci pokračovala.

Prý není jiný časopis, který mluví za Čechy doma i v zahraničí, tak jak to umí Český dialog. Prý je důležitým nositelem vzájemné komunikace, prý by se Vám po něm stýskalo. A je pravda, že zájem o dialog roste, a to nejen na české straně. Zájem o dialog jako základ vzájemného pochopení.

Věřím, že síly kosmu řídí nejen běh planet ale i osudů. Jednoho dne vstoupil do redakce Českého dialogu člověk, který nabídl pomoc. A nejen nabídl, začal svůj cíl rychle, účinně a kvalifikovaně naplňovat. Změny uvidíte již v každém z čísel tohoto roku, avšak hlavní změna je připravována na r. 2012. Výrazně naroste podíl obrazové složky, zvláště z oblasti geografie ČR, o čtenářskou přízeň se budou ucházet rubriky ve spektru od hlasu čtenářů až po školství a obchod. Na příznivce listu čekají prémiová vydání a nabídka členství v Mezinárodním českém klubu. Časopis mládne a těší se, že se stane vítanou součástí každé domácnosti, školy, hotelové recepce i firemního archivu.

Čtenářský zájem je krví každého listu a odezvy čtenářské obce jsou zdrojem energie pro redakční tým. S cílem co nejrychlejšího šíření informace o nové podobě listu zůstává cena ročního předplatného nezměněna.

Věříme, že oživení rubrik a zvláště pak připravovaná nová tvář Českého dialogu jej zařadí mezi vyhledávaná periodika a přinese potřebný čtenářský ohlas. V tuto chvíli však zůstávám u zprávy nejdůležitější: Český dialog žije!

Vaše Eva Střížovská

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012