Předvolební presvědčení 2002

5 2002 Ohlasy a názory česky
obálka čísla

    Stane-li se někdo restituentem demolované usedlosti a má při tom advokáta, který se chce vyhnout zlé krvi, ozřejmí se mu tím i přístup místní byrokracie. Tam privatizací střediska vznikla jakási mafie, které byli zkrízeny její záměry restitucí. Jiné možnosti než se tomu postavit, se navrátivšímu exulantu krátkodobě nenaskytne, pokud by se nechal ovlivnit místními poměry. Totiž lze věřit, že úspěch v podnikání závisí na znalostech a zkušenostech podnikatele v souladu s přirozeným hospodářským vývojem a příležitostmi v rámci vlastní činnosti.
    Socialisté se snaží v zájmu jakési společné sociální úrovně, o rozdělování toho co nevytvořili nemluvě o zcizování komunisty. Tím pak prirozeně rozkvétá korupce podle systému Animal Farm a hlavně neslavný způsob totalitní vlády neprostupným kolektivem. Není z pravidla zjevné odpovědné osoby, ale kolektiv "já na bráchu, brácha na mne". A není tu pak schopnost majetek úcinně spravovat, nevznikají reservy, není vývoje výrobku a vyrobních prostředků. Na majetku se tím spatně hospodaří a ten se neplacením daní stává nakonec zátězí těch daňových poplatníku, kterí daně platí. Proti nim stojí systém, kterým se umožnuje hospodárným jednotlivcum, aby po zdanění nashromáždili kapitál v ústraní a aby se s ním případně nakládalo prozíravěji. Není divu, ze USA trvají na Daňovych ústraních. Tím se také lidé rozdělují spolehlivě na ty, co chtějí tvořit jen aby produkt v zápětí spotřebovali a ty tvořivé, co jsou ochotni se leckde uskrovnit, nebo usměrnit ve prospěch svojich dlouhodobých záměrú. Jde o lidi cílevědomé, ale i ti musí postupovat obezřetně, krůček za krůčkem, aby pak byli v rámci zákonů alespoň v celku úspűění.
    Protože za takového systému nebylo v zájmu dlouhobě chránit vytvořené hodnoty, a ty které sloužili spotřebě nešly již vůbec uchránit. Ke tvorbě trvalejších hodnot, nedocházelo a soudy si odvykli soudit a advokáti hledali smír (aby se vlk nažral a záležitost se protahovala tak dlouho, že z ovce nic nezbylo, ani důkazy). Některé jevy u nás zdomácněly, Masaryk říkával, ze se musíme odrakoustit a "nebát se a nekrást". Mozná co nás postihuje nejvíce je, ze toho nedbáme a delší pobyt v Anglii utvrzuje v presvedčení, že tam je považována lež za zlo snad nejvetší a teprve potom krádež. Nebát se je tam považováno témeř za samozřejmost i když je ta vlastnost doprovázena samozrejmostí neokázalou.
    Před válkou v přístupu k soudnictví přebíval u nás asi rakouský systém. Místo odrakoustení propadli jsme na půl století do ruského byzantismu. Ve vývoji občanské společnosti jsme byli tím vržení asi o dedesát let více nazpět. Ale dostatečný zájem o nápravu ve vládních kruzích vidět není.


Arnošt Brichta

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012