Budeme dále uznávat vyznavače zločinné ideologie jako representanty demokratické opozice?

JARO 2011 Aktuality česky
obálka čísla

Stále hovoříme a ukazujeme si v televizi zločiny nacionálního socialismu a socialismu internacionálního. Vyznavači druhé ideologie sedí v českém parlamentě coby demokratická strana. Jako kdyby v Německu strana nacionálně socialistická seděla v parlamentě a Němci si přitom pouštěli na obrazovkách její zločiny.

Paradox? V Česku realita.

Vysílat rekonstrukce totalitních stran, ukazovat jejich viny, brát si do budoucna z toho poučení, má smysl když z těchto zločinů vyvodíme důsledky, tak jak jsme odsoudili nacisty u nás i v Německu. I když v Německu neonacistů by se našlo dost do parlamentu nesmí.

Jestliže si u nás předvádíme komunistický morální hnůj a jejich pohrobci sedí dvacet let za naše peníze v českém parlamentu, podívejme se někdy na sebe do zrcadla. Vysmějeme se sami sobě. Jsme to my, kteří mlčíme a dovolujeme. Grebeníčkové a spol. se tak baví už léta za nás. President Ronald Reagan říkal: "Zlu se daří, když dobří lidé nic nedělají".

Dokáže už vláda a soudci konečně vyvodit konkrétní důsledky z těch dalších a dalších gangsterských kauz Čechů na Češích a dalších mezinárodních, nebo si stále jen budeme ukazovat co komunisté provedli a co stále vyznávají?

Poučujeme mladší generace o zločinech, které spáchala mezinárodní komunistická ideologie a zároveň připouštíme, aby její vyznavači se dívali na naši mládež z obrazovek jako svobodní bezúhonní občané, kteří mohou být voleni, necháme se jimi dokonce zastupovat údajně v demokratickém parlamentu. Vytváříme tak rozpolcenost nás i mladé generace. Když je odsuzujeme a zároveň volíme za representanty v nejvyšším orgánu státu!

Internacionální komunismus zbavil života od roku 1917 do roku 1989 na 60 milionů občanů nepočítaje maocetungovu Čínu a severní Koreu. Čeští i ostatní komunisté se nikdy proti vyhlazování občanů nepostavili, neprotestovali naopak svorně drželi internacionální basu. Komunistické koncentráky, gulagy, věznice, pracovní tábory v tak zvaném socialistickém táboře míru od Pacifiku po Jáchymov nebyly převýchovné instituce, ale zařízení, kde život koně byl nadřazen nad lidský.

V knize "Reaganova válka", proti hollywoodským komunistickým odborům, spisovatele Petera Schweizera, bývalý americký president , dříve president Svazu filmových herců, později guvernér státu Kalifornia říkal: "Nejde tolik o komunistickou myšlenku jako o způsoby, které komunisté používají. Setkal jsem se s podvody, falešnými sliby, lžemi, podrazy, přepady, násilím, pohrůžkami, neseriosností. Skupinami, které sloužily jako krycí komunistům. Jakmile jim došly argumenty demokracie u nich přestává fungovat."

Ptám se. Existuje druhý národ, který by měl vyznavače komunistické ideologie dvacet let v parlamentě a přitom si pouštěl na obrazovkách její zločiny aniž by z toho vyvodil důsledky?

Karel Mrzílek

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012