Prezident Reagan na pozvání

JARO 2011 Aktuality česky
obálka čísla

"Někdo žije čtyřicet let a už nemá co říct, jiný by tu mohl být čtyři sta let a stále by mu lidé rádi naslouchali kdyby žil." Tím starým mužem myslel tehdy pan Werich spisovatele a dramatika Bernarda Shaw, který měl až do konce svého dlouhého života vždy co lidem zajímavého sdělit. Mezi podobné patřil i muž, který by se dne osmého února 2011 dožil sta let. Pan president Ronald Reagan. Demokrat myslí i srdcem, realista, nadšenec pro myšlenku svobody, jehož názory naštěstí v několika knihách zaznamenané mohou být aplikovány po celém světě. Stále. Několik velkých televizních kamer snímalo přeplněný sál českého senátu, kde hovořili o něm ti, kteří jej znali, jiní o jeho demokracii, kterou dovedl nadchnout své občany a ti jej milovali. V neposlední řadě jsme slyšeli vzpomínky na Ronalda Reagana od nového amerického velvyslance v ČR pana Eisena.

Prezident Reagan získal ostruhy k boji proti hollywoodským komunistickým odborům právě tam. Říkával: "Zlo je bezbranné, když dobří lidé nemají strach". Ronald Reagan nebyl žádný herec "béčkař", jak namlouval komunistický tisk. Natočil přes padesát filmů a už v roce 1945 o něm napsal Gallupův ústav, že v popularitě na veřejnosti se řadí hned za Laurence Oliviera. V té době podepsal s firmou Warner Brothers smlouvu na milion dolarů.

Komunistická strana působila v Hollywoodu již od pětatřicátého roku, což byl požadavek Komunistické strany Spojených států v New Yorku, která vydala směrnici zmocnit se hollywoodských odborů, aby strana mohla ovlivňovat jaké filmy se budou točit. Proto členové strany měli získat vedoucí místa v intelektuálních skupinách režisérů, dramaturgů, herců. Samozřejmě tito straníci dostávali štědrou podporu od komunistického centra. Byly to dlouhé slovní souboje, protože někteří z herců i hudebníků tehdy věřili, že Sovětský Svaz je demokratičtější nežli Spojené Státy! Reagan se v odborech přesvědčoval, že komunisté nejsou levice, ale "východ" jak se tehdy říkalo, protože v době jeho prvního manželství rodinu po určitou dobu v noci hlídal se zbraní v ruce. Jedna skupina na něj měla připravený náboj s vyrytým jménem. Kulka pro Reagana. FBI zachytila přípravu jiného atentátu těsně před uskutečněním. Když se později stal R. Reagan prezidentem Svazu filmových herců, říkal: "Nejde tolik o komunistickou myšlenku jako o způsob a taktiku, kterou komunisté používají". Setkával se s podvody, falešnými sliby, podrazy, přepady, násilím, pohrůžkami. Žádal, aby se bitva sváděla v mezích demokratických principů. Ale u komunistů, jakmile docházejí argumenty, demokracie přestává fungovat. Reagan bral komunismus po celý život jako velkou výzvu a byl přesvědčen, říkal, že se mu daří pouze v tajnosti, hrozbách a klamu. I velcí herci, hvězdy později ze strany vystupovali z důvodů, že byli zneužiti a obelháni. Tyto lidi měl Reagan ve velké úctě, protože se dokázali veřejně odhalit a přejít na jinou stranu. Věděl jaké trápení i strach takový krok provází. Reagan prosazoval myšlenku, že proti komunismu je nutno bojovat tak jako proti nacismu, proti Hitlerově totalitě. Říkal: "V každém z nás je něco krásného a žádný jednotlivec ani skupina nemá právo vnucovat lidem svou vůli a rozhodovat o tom co je pro ně dobré. O tom si lidé rozhodnou sami." Byl přesvědčen, že Amerika musí čelit další hrozbě totality vždy čelem a přímo. A také tak činil. O strachu byl přesvědčen, že jej komunisté používají jako mocnou zbraň.

Ke konci konference byl promítnut čtyřminutový projev pana prezidenta Reagana před berlínskou zdí, kde pronesl památnou větu: "Pane Gorbačove zbořte tu zeď". A ten jásot, který nastal. Bylo to i pro nás v sále dojemné. Jakoby byl mezi námi se svým úsměvem, klidnou dikcí a učil nás demokracii i dnes. Kdo by jej neměl rád. Jenom komunisté. Kamery české televize odešly už v půlce konference a obrazovky občanů to zaznamenaly jen na pár vteřin. Ano bylo to jako v Česku obvykle. Mezi čtyřmi stěnami v přeplněném sále měli pozvaní občané dvě hodiny demokracie. Veřejnost neměla ani ty.

Z knihy Petera Schweizera - "Reaganova válka" vybral a slovem doprovodil K. Mrzílek.
(Vydalo nakladatelství IDEÁL v roce 2007)

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012