Socha TGM ve Washingtonu

5 2002 Aktuality česky
obálka čísla

    V úterním vydání Washington Times (23. dubna 2002) byl v pravidelné rubrice "Embassy Row" uvěřejněn příspěvek diplomatického korespondenta tohoto deníku Jamese Morrisona, který se týkal projektu sochy T.G. Masaryka ve Washingtonu.
    Autor v článku citoval rozsáhlé pasáže z úvodníku velvyslance M. Palouše, otištěném v měsíčníku ZÚ "Czech the News" a věnovaném umístění Masarykovy sochy na prestižní Massachusetts Avenue (ve středu města) a významu T.G. Masaryka a jeho činů pro dnešní krajanskou komunitu v USA. Velvyslanec rovněž poděkoval organizaci American Friends of the Czech Republic za jejich úspěšné zapojení do realizace projektu.


-jan-

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012