Plk. Pravomil Raichl.

4 2002 Aktuality česky
obálka čísla

    Historická paměť se generačně vytrácí a pro mentalitu dnešního mladého člověka žijícího ve svobodném státě, řídícím se převážně pragmatickou filozofií úspěchu, mohou být mravní postoje občanů starší generace velmi vzdálené, až nepochopitelné. Události uplynulých desetiletí se pomalu stávají dávnou minulostí, počet přímých účastníků a pamětníků postupem doby klesá a generace, která tyto události neprožila, je chápe jen jako jednu z kapitol našich moderních dějin, doposud často opomíjenou nebo zkreslovanou.
    Mezi ty, kteří neváhali vystoupit z bezejmenného davu a v dobách ohrožení existence svého státu a národa bojovat za právo a svobodu, patřil plk. pěchoty Pravomil Raichl. Pochopil, že žít na kolenou a umírat jako nesvobodný nemá smysl. Jen těžko lze v našich moderních dějinách najít důslednějšího odpůrce totalitních režimů, než byl Pravomil Raichl.
    Narodil se 31. ledna 1921 v obci Skůry, okres Slaný. Dostalo se mu výchovy v duchu masarykovských tradic. Snad i proto se jako osmnáctiletý student lesnické školy v Písku v roce 1939 rozhodl dostat se k československé zahraniční armádě. Po delším putování východní Evropou byl však zadržen sovětskými pohraničníky a odsouzen za nedovolené překročení hranic. Poprvé ve svém životě se pokusil o útěk ze zajetí a poprvé byl za svou vůli ke svobodě odsouzen k trestu smrti. Vykonání ortelu očekával každým okamžikem. Nakonec byl odvlečen do sibiřských lágrů NKVD, kde prožil řadu měsíců hrůzy, hladu a zimy.
    Po přepadení SSSR v červnu 1941 se pronikavě změnil nejen dosavadní průběh a charakter druhé světové války. Ve Velké Británii byla podepsána Úmluva mezi vládami SSSR a ČSR. Dalším rozvedením této Úmluvy byly vytvořeny základní předpoklady pro budování čs. vojenské jednotky v SSSR. Tato skutečnost zachránila život nejen Pravomilu Raichlovi.
    V prosinci 1941, v pořadí devátý, se v přiuralském Buzuluku přihlásil do vznikající československé vojenské jednotky podplukovníka Ludvíka Svobody. Záhy poskytoval šéfu československé vojenské mise v Kujbyševě plukovníku Heliodoru Píkovi údaje o dalších československých občanech doposud držených v sovětských lágrech. Zásluhou energických Píkových intervencí se mohlo mnoho těchto nešťastníků přihlásit k tvořícímu se 1. československému samostatnému praporu v SSSR. Tato záchranná akce Píkovi, Raichlovi a dalším po roce 1948 vynese to, že budou označeni za špiony anglické zpravodajské služby.
    Vojín Raichl byl zařazen k 1. rotě npor. Otakara Jaroše, absolvoval 1. záložní důstojnickou školu a byl ustanoven velitelem 2. čety poddůstojnické školy. K boji na frontě byl nasazen na podzim 1943 a od té doby se pohyboval v jednotkách prvního sledu. Jako samopalník tankového průzkumu se zúčastnil bojů u Bílé Cerkve a u vesnice Ruda, kde byl poprvé zraněn. Poté se zúčastnil útoku na hlavní město Ukrajiny Kyjev, kdy byl spolu se svým bratrancem Vlastimilem jako jeden z prvních uvnitř dobytého města. Podruhé byl raněn během bojů u Fastova. Prošel děsivým masakrem dukelského pekla, kde utrpěl další dvě bojová zranění. Popáté a naposledy, byl raněn u tatranské Štrby.
    Byl vyznamenán mj. třemi Čs. válečnými kříži 1939 a medailí Za chrabrost. Když v listopadu 1945 se konal státní pohřeb poslance Jana Švermy, tisk dojemně psal, že vyznamenání Švermy nesl mladý, mnohokráte raněný a vyznamenaný podporučík východní armády. Byl to Pravomil Raichl. V roce 1948 o Raichlovi budou tytéž noviny psát jako o lotru špiónu a zrádci, který se vyhýbal nasazení na frontu...
    V létě 1945 byl přidělen k 5. pěšímu pluku v Bílině. Jako bývalý příslušník východní armády dobře poznal sovětskou realitu a spiklenecké metody českých komunistů. Odporem vůči nim se netajil. V roce 1946 odešel z armády a počátkem září 1946 přešel ilegálně do západního pásma Německa. Ve Wiesbadenu navázal kontakt s americkými zpravodajskými orgány. Když se v lednu 1947 do ČSR vrátil, byl čs. orgány zadržen a uvězněn. Tehdy ještě přišel z ministerstva spravedlnosti úřední pokyn k jeho propuštění.
    Jakmile se Raichl ocitl na svobodě, začal organizovat odbojovou skupinu. Navazoval styky s bývalými příslušníky východní armády o nichž věděl, že jsou nespokojeni s vývojem politických poměrů v republice. Jednoho dne se objevil jeden z jeho kamarádů ještě se dvěma neznámými muži - Eddym a Tonnym, kteří se vydávali za Američany. Ti říkali, že se chtějí seznámit s dalšími protikomunisticky smýšlejícími Čechy. Z Američanů se však vyklubali agenti-provokatéři: jistý Evžen Abrahamovič a Emil Izrael Chovan.
    7. 11. 1947 byl Raichl zatčen. Poté se konal první z dlouhé řady komunistických monstrprocesů - tzv. "Mostecká špionážní aféra". Krajským soudem v Praze byly 11. 5. 1948 vyneseny tři rozsudky smrti. Prezident dr. Edvard Beneš však tresty smrti nepodepsal. Raichlovi byl rozsudek změněn na trest těžkého žaláře na doživotí - zostřeného čtvrtletně tvrdým lůžkem...
    Byl vězněn v Praze, v Ostrově u Karlových Varů, v Příbrami, v Plzni na Borech. Nebyl by to on, aby se znovu nepokusil o útěk. V prosinci 1951 byl proto za trest přemístěn do přísně střežené pevnosti ve slovenském Leopoldově. Na svobodu se dostal až 2. 1. 1952, kdy v Leopoldově došlo k legendárnímu útěku šesti vězňů. Za pomoci řady prostých statečných lidí se Raichl dostal do Západního Berlína.
    Z popudu generála Sergeje Ingra vznikla v rámci americké armády v Německu Československá strážní rota. Pokud by vypukla válka mezi Východem a Západem, měla se tato rota a další podobné jednotky stát zárodkem čs. vojska třetího odboje. Pravomil Raichl zde působil v hodnosti podporučíka, s krycím jménem Michal Novotný. Komunistická rozvědka ale začala k těmto útvarům vysílat své agenty. Když Raichl utrpěl zranění při záhadné autonehodě a americká tajná služba zadržela muže, kteří měli Raichla do Československa unést, Američané rozhodli o jeho přemístění do USA.
    Raichl žil v Chicagu, poté se s rodinou odstěhoval do Oregonu, kde v Portlandu absolvoval univerzitu - obor vojenskou historii a politologii. Později zakoupil dům v lese, v němž se jako důchodce natrvalo usadil. Do České republiky, do své vlasti, se mohl opět vracet až v devadesátých letech. Jako ocenění svých zásluh převzal od prezidenta Řád Bíleho lva.
    Plukovník pěchoty Pravomil Raichl zemřel 25. února 2002. V toto symbolické datum odešel jeden z nejopravdovějších a nejdůslednějších odpůrců komunismu - muž, jenž byl do posledního dne marxisty a komunisty skutečně nenáviděn a zatracován.
    Ač občan USA, v srdci vždy zůstal Čechoslovákem, přísahu Československé republice nikdy neporušil. Byl vždy hrdý na to, že je Čechoslovák, že je příslušníkem malé, pozoruhodné země v srdci Evropy. Byl skutečným chlapem, jehož slovo vždy beze zbytku platilo. Ne nadarmo se říká, že teprve po smrti se hrdinové stávají vítězi.


Jaroslav Čvančara

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012