Slovo šéfredaktorky

11-12 2010 Slovo redakce česky
obálka čísla

Jaro - Léto - Podzim - Zima

Vážení a milí,
moc milí čtenáři, kteří jste s námi vydrželi dvacet let! A kteří držíte palce i mně, abych vydržela dál. Asi nevydržím tak docela. Naše finance jsou v mínusu, stát nám nic nedá, inzerenti prý mají krizi a čtenářů je natolik málo, aby se zaplatila jen tiskárna. I když já a většina dalších tvůrců tohoto časopisu pracujeme zadarmo, vydání jednoho dvojčísla přijde nejméně na 60 tisíc korun. Tisk, layout, telefony, web stránka, nájem jedné malé místnosti v Klementinu, internet a drobná vydání jako papíry, obálky atd.

Sem tam někdo finančně přispěje, všem moc DÍKY! (Viz poděkování v minulých číslech na první straně.) Ale 60 tisíc nikdo dát asi nemůže a rozhodně ne každé dva měsíce. Náš časopis čtou dobří lidé a jsem šťastná, že je znám. Ale nejsou to bohatci, kteří by nevěděli kam nějaký ten milionek umístit. Takže o penězích dosti.

Chystám se na jaře do Banátu za Čechy, kteří tam přišli asi ve stejné době, jako přicházeli do Ameriky. Pro mně je zajímavé srovnávání osudů těch odvážných lidí, kteří se rozhodli cestovat do neznáma a začít tzv. nový život. A to nebylo lehké ani na východě, ani na západě... A ani na jihu, když vzpomenu na Austrálii, ani na severu, když myslím na své švédské kamarádky a kamarády.

O tom všem chci psát a o mnohém jiném. Miluji svůj časopis a své čtenáře, ale přiznám se, že se trochu těším, že někdy už nebude. Když ho tvořím, nemám už čas na nic jiného. Kdo to neokusil, ten to nepochopí. Ono není jen ta práce časopis naplnit, ale vést evidenci čtenářů, časopis balit a posílat, odpovídat denně na nejméně padesát e-mailů a několik dopisů, komunikovat s úřady, kteří stále požadují jakési vyplňování jakýchsi formulářů atd., atd., ani se mi to nechce vypisovat.

Navíc jsem si vědoma toho, že jsem sice pracovitá, ale nejsem pečlivá, dodnes neumím pořádně spočítat kolik znaků se vejde na stránku, takže při práci na každém novém dvojčísle následuje nekonečné dohadování s grafikem co mám ubrat a co dodat. Vždycky mně to stojí nervy, žaludeční potíže a nespavost. Když je časopis venku, oddychnu si, sepíšu seznam komu poslat a jdu vybrat z bankomatu peníze na poštovné.

Pak asi tři dny šťastně bloumám bytem, redakcí, Prahou., konečně si udělám čas aspoň telefonicky či přes Skype mluvit s členy své velké rodiny, kterou léta zanedbávám a raduji se z toho, že NIC NEMUSÍM zrovna v tom jistém okamžiku.

Ale za pár dnů to nastává znovu...

A to nemluvím (tedy vlastně mluvím) o knížkách, na které jsem si kradla čas většinou v létě na chatě a které bych ráda dokončila. Když jsem zapátrala v rukopisech a v počítači, sama jsem tomu nechtěla věřit - je jich totiž sedm! Knížku o mém setkávání s českými Australany jsem napsala před více než deseti lety - a stále není vytištěná a to jen z časových důvodů. A tak bych mohla pokračovat.

Když jsem s časopisem začínala, tvrdila jsem, že to bylo boží vnuknutí, ale později jsem to opravila na ďáblovo našeptávání. Dnes mi nikdo nic nenašeptává, ale situace zraje k tomu, že třeba ty knížky konečně vydám.

Nicméně a hlavně se na tomto místě sluší PODĚKOVAT všem dobrým lidem, kteří mi s časopisem pomáhali a pomáhají dosud. DÍKY všem mnoha autorům a dopisovatelům z Česka i zdaleka, našim zástupcům v zahraničí, i těm několika dobrovolníkům, kteří pomáhají s korekturami, s přepisováním článků, s roznáškou a s rozvozem časopisu, se skládáním balíků, kdy časopis, kalendář či jiný tisk vyjde. Nemohu je zde všechny bohužel jmenovat, abych na někoho nezapomněla. Ale pokusím se vytvořit na to téma jakýsi zvláštní list, třeba i s jejich komentáři a s fotografiemi. Určitě si to zaslouží.

Přeji Vám moc hezký rok 2011!

Eva Střížovská

Český dialog bude v roce 2011 vycházet jako čtvrtletník, podaří-li se získat více čtenářů. Za finanční příspěvky děkujeme: Marii Dolanské (USA), Lady Mileně Grenfell-Baines (Anglie), Vali Dubske (Kanada), Jiřímu Polákovi (Švédsko), Tonymu Martínkovi (Kanada), Jiřímu Gruntorádovi (ČR), Daně Seidlové a dalším anonymním dárcům z našeho vánočního večírku v Libri Prohibiti a také Českému spolku Košice. Prosíme, získejte pro Český dialog každý jednoho nového předplatitele, abychom mohli pokračovat i v tomto roce!

Milí čtenáři, sledujte také naše webové stránky!

Najdete na nich nejen články ze všech starších čísel od roku 2001, ale také čerstvé AKTUALITY. Pro ty z vás, kdo jezdí do Prahy, jsou zde informace z Mezinárodního českého klubu. Pod logem MČK zde najdete program na nejbližší měsíce, ale i čtení o tom, co klub je a co dělal v minulých letech. Stránky nabízejí také službu vyhledávání konkrétních článků, které již vyšly. Zkrátka čtěte: www.cesky-dialog.net

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012