Kanadský Sokol oslavil jubileum

4 2002 Aktuality česky
obálka čísla

    První sokolské jednoty v Kanadě vznikly během první vystěhovalecké vlny Čechů a Slováků v letech 1890--1913. Tehdy se větší skupina horníků z českého Krušnohoří usadila v západní Kanadě v oblasti proslulého ,,Průsmyku vraního hnízda" na rozhraní provincie Alberty a Britské Kolumbie. První sokolská jednota zde byla založena v obci New Michel-Natal na podzim roku 1911 a nazvána Sokol Krušnohorský. Druhá vznikla v témže roce v nedaleké osadě Frank a zvolila si název Sokol pod skalními vrchy. Obě sokolské jednoty byly prvními krajanskými spolky v Kanadě. Další krajanský spolek Československá podpůrná jednota vznikl ve Winnipegu o dva roky později.
    První dvě sokolské jednoty působily osamoceně až do příchodu druhé větší skupiny českých a slovenských vystěhovalců do Kanady v letech 1925--1937, kdy byly založeny další jednoty ve městech Winnipeg (1928), Montreal (1929), Toronto (1931) a Goldburg-Regina (1932). Za války vznikla jednota v Batawě (1940), po válce v Kitcheneru (1949) a po příchodu většího počtu uprchlíků z komunistického Československa následovaly další -- v Montrealu (jednota Masaryk 1950), ve Windsoru (1953), v Torontu (jednota Toronto II 1953), v Norandě (1955), v Ottawě (1962) a ve Vancouveru (1969). V roce 1952 byl ustaven Kanadský Sokol sdružující všechny tehdejší sokolské jednoty v Kanadě, přejmenovaný v roce 1973 na Sokolskou župu Kanadskou.
    V uplynulých 90 letech vyvinul Sokol v Kanadě značnou činnost. Kromě pravidelných tělovýchovných, kulturních a společenských akcí jednot pořádá župa každoročně zimní hry se závody v lyžování, jarní srazy spojené s tělocvičnými závody, nácvikem sletových skladeb a turnajem v odbíjené, letní tábory mládeže, letní hry se závody v lehké atletice a plavání. Od svého ustavení před 49 lety uspořádala župa deset sletů (šest v Torontu, tři v Montrealu, jeden v Norandě). Cvičenci župy se zúčastnili všech sletů Americké obce sokolské a Slovenské tělocvičné jednoty Sokol v USA, sletů Ústředí čsl. sokolstva v zahraničí ve Vídni (1956, 1962, 1972, 1982), v Curychu (1976, 1986), v Paříži (1990). Župa sama byla pořadatelkou II. sletu Ústředí čsl. sokolstva v zahraničí v Montrealu (1967). Kanadský Sokol hostil dvě výpravy ČOS do Kanady (1947 a 1992), vystoupil na čtyřech Všesokolských sletech v Praze (1932, 1938, 1994, 2000) a na I. sletu Sokola na Slovensku v Košicích (1998).
    Mezi významné aktivity patří první veřejné vystoupení v roce 1920 ve Valcartier, kde 300 čsl. legionářů-sokolů, vracejících se ze Sibiře přes Japonsko a Kanadu do vlasti, předvedlo sokolská prostná. Dále vystoupení členstva jednot Batawa a Toronto v roce 1942 v Batawě na Dnu spojených národů za účasti jednotek kanadské armády, zástupců kanadské vlády, spojeneckých armád a 8 000 diváků. Vystoupení cvičenců župy na jubilejních oslavách města Windsoru v roce 1954 před 20 000 diváky, oslava 80. výročí založení Sokola v Kanadě v roce 1991 s koncertem české a slovenské hudby v Ottawě za účasti primátora hlavního města Kanady a III. kanadská gymnaestráda v roce 1997 v Torontu.
    Příslušníci kanadských sokolských jednot se významně podíleli na rozvoji kanadské tělovýchovy, působili ve vedení Amatérské atletické unie Kanady a tělocvičných svazů provincie Ontario a Kanady, v kanadské armádě, v Poradním sboru kanadské vlády pro amatérský sport a tělesnou zdatnost. Byli členy kanadských družstev na Olympijských hrách (1956 v Melborune, 1960 v Římě, 1968 v Mexiku).
    Kanadští sokolové prokázali opětovně sounáležitost se svojí původní vlastí -- v obou světových válkách -- mnoha podniky a sbírkami na podporu zahraničního odboje a vstupem sokolských doborovolníků do kanadské armády, do čsl. legií v I. světové válce, do čsl. zahraničního vojska v 2. světové válce, značnou finanční podporou při obnově sokolské organizace v ČSR po zhroucení komunismu v roce 1990, účastí na sbírce krajanské Kanady na pomoc obětem povodní v roce 1997.
    Devadesát let činnosti Sokola v Kanadě však nezaručuje jeho budoucnost. Jedině další vytrvalou činností ve svorné a upřímné spolupráci všech našich příslušníků v příštím desetiletí se podaří oslavit první století Sokola v Kanadě a vykročit směle do druhé stovky.


Jan Waldauf, župa Kanadská
Přetisk z časopisu
Sokol č. 2/2002

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012