Ohlas z Kanady

7-8 2010 Ohlasy a názory česky
obálka čísla

Z internetu se dovídáme neuvěřitelnou skutečnost: Kniha Mary Heimann Czechoslovakia: the State that Failed, ostouzející Československo a zakládající národy, je připravena k vydání v ČESKÉ REPUBLICE. Originál vyšel v Anglii v listopadu 2009, v červnu 2010 je přeložen do češtiny. Normálně překlad knihy trvá 2 až 3 roky, tento je hotový za stejný počet měsíců.

Dílo našlo překladatele.

Kniha našla vydavatele. Je jim Karolinum, které vydání připravuje.

Vydání našlo finanční zajištění.

Kniha bude koupena, placena a čtena českými lidmi.

Je očividný zájem na tom, aby se dílo vecpalo do krku Čechům, ať o to žádají sebeméně.

Jedná se o spiknutí, jedná se o konspiraci, jemuž česká strana v pokračujícím sebezničení horlivě přisluhuje.

Obsah knihy je jasný a jednoznačný: Pokořit Československo, jeho národy, svést na ně vinu za II. světovou válku. Pokud se tato fakta v diskusi neobjeví, pak diskutující obsah knihy nezná. Zde vězí také smrtelné nebezpečí z knihy vyvěrající: Přítomná anglicky čtoucí generace se s obsahem ztotožní a ČSR trvale zatratí za vinu II. světové války, což je vlastní cíl knihy.

Před jakým úkolem stojíme? Podle mého názoru před tímto:

Bezpodminečně zamezit vydání knihy M. Heimann o zhrzeném Československu v České republice, atˇ v jakékoliv řeči nebo formě.

Najde se v národě 10 mužů, kteří vydání dokáží překazit?

Najde s v národě 10 vlastenek ochotných položit svou váhu za požadavek zrušení nákladu oné preskribované knihy?

Najde se v národě 100 studentů rozhodnutých u bran Karolina žádat zastavení sebeprznící, sebezničující, sebeponižující knihy?

Kdo se chce ve stoce vyválet, má možnost pokusit se o to v anglickém originále.

Kdo obhájí naši českou národní čest, když už sami se zdáme být neschopni sebeobrany, i když spílání na naši adresu překročilo jakékoliv myslitelné hranice.

Ing. Alois Ambrůz,
výzkumník a spisovatel,
Kanada.

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012