Odezva na historickou publikaci hanobící ČSR

7-8 2010 Ohlasy a názory česky
obálka čísla

Názory na to, jak protestovat či neprotestovat, bojkotovat apod. urážlivou a nepravdivou knihu o českém národě se velmi liší. Od těch, kteří říkají, že to patří jen na stránky odborného tisku až po takové, kteří žádají demonstrace studentů jako pan Ambrůz. Přikláním se k názoru paní Dolanské, že by si prestižní univerzita v Yale, která knihu vydala, neměla kazit svoji pověst takovýmto pamfletem, a stejně tak se přikláním k panu Ambrůzovi, že Karolinum by nemělo vydávat takovýto paskvil v českém překladu. Jenže, zřejmě „prachy vládnou světem,” když se škvár prodává, je to důležitější než cokoli jiného...

Mary Heimann, Czechoslovakia: The State That Failed. New Haven and London: Yale University Press, 2009. XXII & 406 pp. ISBN 978-0-300-14147-4.

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012