Prof. Pavel Štěpánek - „Československý malíř“ Salvador Dalí a jeho vliv na české umění

7-8 2010 Knihy česky
obálka čísla

Po několika odkladech vyšla kniha prof. Pavla Štěpánka s fotografiemi Václava Chocholy.

Nezvyklý titul není výmyslem autora, nýbrž citátem z pamětí přítele a spolupracovníka Dalího, režiséra Luise Bunuela, přeložených do češtiny i slovenštiny.

Autor, jenž publikoval obdobnou, byť odlišně zaměřenou, knihu o Picassovi (Picasso en Praga, Madrid, CSIC 2005), zaměřuje pozornost na Dalího vztahy k českému prostředí, zejména jeho vlivy na české umělce, popř. rekonstruuje i osobní kontakty. Kniha se skládá z osmi kapitol a dokumentační přílohy. Nejprve stručně představuje umělecký profil katalánského umělce v domácím, pařížském i americkém prostředí, posléze přináší informace o vzniku přezdívky „československý malíř“ a stopuje díla v českém a slovenském majetku.

Hlavní zájem však spočívá v pečlivém sledování velmi časného průniku dalíovského surrealismu do českého umění, a to nejen v praktickém, tj. malířském smyslu, ale také v teorii a literární složce (Dalího obohacení surrealismu „paranoicko-kritickou metodou“), ještě před výstavou Poesie 1932, kde byl zastoupen dvěma obrazy. Propagátorem jeho způsobu vidění se stal Vítězslav Nezval a inspiroval se jím i Karel Taige. Z předních malířů oné doby, podlehnuvších kouzlu Dalího efektů, stačí připomenout Štýrského a Toyen. Ze současníků se dotkla Dalího tvorba i takových malířů jako byli Josef Šíma, František Muzika, Alois Wachsman, Vladimír Sychra, Alois Fišárek, František Hudeček a František Janoušek, z mladších pak Václav Zikmund, Bohdan Lacina, Bohumír Matal, Otta Mizera, Josef Ister, Václav Tikal a Mikuláš Medek. Kniha přináší kompletní seznam vystavených děl Salvatora Dalího v Československu, citáty z textů S. Dalího, úryvky z textů českých kritiků o S. Dalím a další zajímavé důkazy rozsáhlé i hluboké recepce Dalího díla v českém prostředí.

Vydala Galerie Miro 2010, 186
stran formát A4, včetně franc.,
angl., šp. a němec. resumé.
(Recenzovala PhDr. Lenka
Bydžovská, Csc.)

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012