Dokumenty o exilu v Nizozemsku a v Kanadě

7-8 2010 Aktuality česky
obálka čísla

Redakce ČD obdržela v poslední době kopie materiálů informujících o činnosti čs. emigrantů a jejich organizací v Nizozemsku a Kanadě. Jde o podrobné texty s řadou osobních i dalších údajů.

V Českém dialogu není možné je přetisknout v plném znění a vytrhovat z nich jen určité pasáže by mohlo celkový pohled zkreslit. Následující dokumenty jsou však k dispozici vážným zájemcům, kteří se v redakci přihlásí, zejména úzce zaměřeným historikům:

Českým exilem v Nizozemsku po únorovém puči 1948 a po srpnové invazi 1968 se zabývá ve svém rozboru dr. Miroslav Kabela. Zdůrazňuje, že jde o jeho subjektivní pohled, když mj. uvádí, že českými a slovenskými starousedlíky byli noví uprchlíci z Československa přijímáni s nedůvěrou. Každá z těch dvou uprchlických vln se v Nizozemsku setkala s jinými ekonomickými podmínkami hostitelské země. Posrpnoví emigranti nechápali levicovost Nizozemců.

Zásilka z Kanady, více než padesát stran textu, je od Václava Vostřeze, předsedy Čs. agrární strany v exilu. Obsahuje kopie dokumentů z let 1948 až 1990, mezi nimiž jsou mj.: Svatováclavská deklarace Republikánské strany vydaná v Paříži v roce 1948, informační zpráva pro členy Republikánské strany v provincii Ontario z roku 1955, další taková zpráva z roku 1956 nadepsaná „Spiknutí exilových socialistů s prokomunisty za účelem nastolení titoismu v ČSR“, oběžník z roku 1959 o sdružování krajanů v Kanadě, prohlášení předsedy Československého sdružení Čechů, Slováků a Podkarpatských Rusínů v Kanadě k zájezdu sourozenců Jelínkových na mistrovství světa v krasobruslení v Praze v roce 1962, stanovisko Čs. Orla v exilu z r. 1982 k připravovanému utvoření československé koalice v exilu a návrh na obnovení činnosti stálé konference křesťanských veřejných pracovníků v exilu z května 1983. Nejnovějším z dokumentů je dopis V. Vostřeze z února 1990 adresovaný Václavu Havlovi po jeho návštěvě Toronta, kdy podle pisatele nebyly pozvány na setkání s hlavou čs. státu četné krajanské organizace a sdružení.

-jn-

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012